V návrhu zákona od ministerky spravodlivosti, ktorý prešiel prvým čítaním nebol zadefinovaný ani súd, ani pracovisko, ani prokuratúra v Kežmarku. Vďaka argumentom, ktoré predložila kežmarská poslankyňa v Národnej rade Slovenskej republiky Jana Majorová Garstková prokuratúra aj súd v Kežmarku ostávajú!

Jediné čo sa zmení, že súd bude patriť pod Poprad, ale zväčší sa obvod súdu, bude k dispozícii viac sudcov a budú sa špecializovať na jednotlivé agendy, ktoré zabezpečia väčšiu odbornosť a spravodlivosť. Nezanedbateľný je aj fakt, že sa skrátia aj dĺžky súdnych konaní a zvýši sa transparentnosť a odolnosť voči korupcii.

V stredu 27. apríla 2022 sa hlasovalo o pozmeňovacom návrhu zákona, ktorého prípravou predchádzalo nespočetné množstvo rokovaní. A výsledok?

Sídlom Okresnej prokuratúry Kežmarok ostane mesto Kežmarok, a jej obvod naďalej bude tvoriť územný obvod okresu Kežmarok.

Sídlom Okresného súdu Poprad bude mesto Poprad, jeho obvod bude tvoriť územný obvod okresov Poprad a Kežmarok, s tým že Okresný súd Poprad bude mať pracovisko v meste Kežmarok.

Ak by tento pozmeňovací návrh hlasovaním neprešiel, v Kežmarku by neostala ani prokuratúra a ani súd! Preto bolo pre Kežmarok veľmi dôležité ako budú poslanci pri tomto pozmeňujúcom návrhu zákona hlasovať. A kto hlasoval za to, aby súd i prokuratúra v Kežmarku ostali? Zo štyroch kežmarských poslancov, ktorých máme v slovenskom parlamente, bola za tento pozmeňovací návrh, ktorý v sebe zahŕňal zachovanie súdu a prokuratúry v Kežmarku iba Janka Majorová Garstková! Veľmi výstižné! Nezabudnime pritom, že v slovenskom parlamente máme i primátora mesta...

 

Zdroj: NR SR

Foto: Kežmarský informačný express (Okresný súd Kežmarok)