Dňa 17. mája 2024 sa v Dolnom Kubíne konal už 30. Kongres Združenia Euroregión TATRY. Hlavným cieľom tohto združenia je rozvoj cezhraničnej spolupráce na slovensko-poľskom pohraničí. Združenie má viac ako 100 členov na slovenskej strane a jeho členom od minulého roka aj Prešovský samosprávny kraj.

Kongresu sa zúčastnila aj generálna konzulka SR v Krakowe p. Zlaťa Šipošová, ako aj predstavitelia poľského Zväzku Euroregión TATRY v Novom Targu – na čele s riaditeľom Michalom Stawarskim, ktorý je aj riaditeľom EZUS-u TATRY (ktoré je spoločným zoskupením oboch združení Euroregiónu TATRY).

Na kongrese sa bilancoval najmä rok 2023 a hovorilo sa aj o plánovaných aktivitách Združenia EUT pre rok 2024 (napr. Slovensko-poľské hospodárske fórum).

Prezentovali sa aj doposiaľ realizované projekty Európskeho zoskupenia územnej spolupráce EZUS TATRY realizované počas rok 2023, ale hovorilo sa aj o podaných a pripravovaných projektoch v rámci cezhraničného programu Interreg PL-SK 2021-2027:

Pokračovanie projektu Cesta okolo Tatier – budovanie cyklotrasy – realizácia 4. etapa a príprava novej 5. etapy (plánovaná výzva na jeseň 2024). Príprava vypracovania spoločnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja slovensko-poľských TATIER

Zároveň EZUS TATRY je správcom Fondu malých projektov pre prioritu Cestovný ruch a turizmus v rámci cezhraničného programu Interreg 2021-2027 – teda prijíma malé projekty, hodnotí ich a následne financuje z fondov EÚ (takže o malých projektoch rozhodujú priamo zástupcovia Euroregiónu).

Snahou Združenia Euroregión Tatry je do konca tohto roka získať za svojho člena Žilinský samosprávny kraj, (keďže PSK a Malopoľské vojvodstvo v Krakove sú už členmi tohto združenia)

Ambíciou Združenia Euroregión Tatry je práve cez EZUS TATRY otvárať a presadzovať smerom k ministerstvám na oboch stranách vážne témy cezhraničného rozvoja – akými sú najmä DOPRAVA, OCHRANA PRÍRODY, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, či CESTOVNÝ RUCH.

Spoločný slávnostný kongres Euroregiónu TATRY pri príležitosti 30. výročia od jeho založenia bude na jeseň 2024.

 

Zdroj a foto: Štefan Bieľak, predseda EZUS TATRY