Počas víkendu (19. – 20. 6. 2021) bol v lokalite lesoparku Sever v meste Kežmarok spozorovaný výskyt medveďa. Lesopark je v priamom susedstve sídliska Sever, od ktorého vedie aj cyklochodník do lokality Hájovňa. Práve na ňom prišlo k stretu cyklistky s medveďom.

Mesto Kežmarok už požiadalo o pomoc Ministerstvo životného prostredia, aby sa urobili opatrenia na možný útok medveďa na ľudí.

Stret s takýmto predátorom určite pre Kežmarčanov bežný úkaz nie je. Keďže sa doteraz medveďa odchytiť nepodarilo upozorňujeme občanov, aby sa danej lokalite v najbližšom období stránilo až pokiaľ sa situácia neupokojí a lokalita bude bezpečná od možnosti útoku predátora.

Občania, ktorí medveďa spozorujú môžu okamžite kontaktovať kežmarskú mestskú políciu na čísle 159.

S častejším výskytom medveďa v mestských lokalitách na území Spiša a Liptova je varovným signálom pre občanov i odborníkov, pretože takáto vec bežná nie je. Je na odborníkoch, aby túto situáciu vyhodnotili ako sa jej dá v budúcnosti zabrániť.

 

Foto: tatry.sk