Stredná odborná škola na Garbiarskej ulici 1 v Kežmarku v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky pozývajú širokú verejnosť, pri príležitosti 10. Výročia Kvapky ľudskosti, na darovanie krvi.

Každá kvapka krvi je vzácna. Preto je príjemné konštatovať, že každým rokom sa počet darcov na tejto peknej akcii, ktorú pravidelne organizuje vedenie kežmarskej strednej školy, zvyšuje. Ako zvykne konštatovať pri organizovaní riaditeľka školy a iniciátorka tejto akcie Marta Sabolová, že krásne na tejto akcii je najmä to, že búra bariéry a stiera rozdiely medzi ľuďmi v snahe urobiť dobrý skutok a pomôcť človeku. Preto vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na tejto humanitárnej akcii a prídu vo štvrtok darovať to najcennejšie čo človek má.

Kvapka ľudskosti, ktorú organizuje vedenie kežmarskej strednej školy, sa koná vo štvrtok 19. októbra 2017. Uskutoční sa v spoločenskej miestnosti SOŠ Garbiarska 1 v Kežmarku od 7.00 do 14.00 hod.