Na základe stretnutia, ktoré absolvovala 16. septembra 2021 kežmarská poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Jana Majorová Garstková s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským, spoločne s prednostom Okresného úradu v Kežmarku Vladimírom Škárom a poslancom Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Matúšom Polákom nemocnica v Kežmarku aj po optimalizácii nemocníc ostane.

Zaradená by mala byť medzi tzv. komunitné nemocnice s vybraným doplnkovým programom, ktorým v tomto prípade pôjde o gynekologicko-pôrodnícke a s ním súvisiace oddelenia akými sú ARO, chirurgické, interné oddelenie a oddelenie dlhodobochorých. V súčasnosti sa v kežmarskej nemocnici rodí okolo tisíc detí ročne.

Optimalizácia siete nemocníc sa nebude týkať ambulantnej zdravotnej starostlivosti, čiže ich prevádzka ostane v réžii nemocnice.

Do konca septembra 2021 by materiál o optimalizácii siete nemocníc mal ísť na rokovanie Vlády Slovenskej republiky.

Pre všetky výkony sú ale potrební špecialisti, lekári s odbornosťou, či materiálne vybavenie a to už je v rukách samotnej nemocnice.

 

Zdroj a foto: Jana Majorová Garstková