Ambulancia klinickej logopédie Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL je presťahovaná. Od 4. 9. 2023 sa nachádza na I. poschodí Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti na Huncovskej 40, ktorého hlavný vstup je z cesty od domova dôchodcov. Ambulancia sa venuje celej populácii, prevažne ju navštevujú detskí pacienti, pretože dospelí sú často časovo vyťažení a ostýchajú sa logopéda navštíviť.

Logopédia, je odbor zdravotníctva, ktorý sa zaoberá diagnostikou, hodnotením a liečbou rôznych porúch reči, jazyka a komunikácie. Práca logopédov je zameraná na zlepšenie komunikačných schopností pacientov. Väčšina pacientov ambulancie klinickej logopédie kežmarskej nemocnice tvoria deti. U detí sú najrozšírenejšími problémami rôznorodé dyslálie, čo sú poruchy výslovnosti hlások či spoluhláskových skupín. Druhým závažným problémom sú zajakavosti, ktoré si vyžadujú dlhodobé sledovanie a spoluprácu viacerých odborníkov.

Ambulancia sa zaoberá aj oneskoreným vývinom reči či diagnostikou autizmu, kde logopéd posudzuje reč dieťaťa a na základe jeho posudkov sú realizované ďalšie komplexné vyšetrenia. „U detských pacientov je rozsiahla škála rečových porúch, ktoré sú posudzované individuálne. Vysoké percento vyšetrovaných detí je predškolského veku, ktoré sa snažím pripraviť do školy. Práca s rečou je najvhodnejšia do 6. roku života, pretože čím sme starší, tým náročnejšie je s rečovými návykmi pracovať,“ hovorí školská a klinická logopedička Mgr. PhDr. Eva Vanousová.

„Dôvera medzi pacientom a terapeutom je nesmierne dôležitá. Každý človek je individuálna osobnosť a v tomto odbore potrebuje jedinečný prístup. Len cca 10 % dospelých vyhľadáva ambulantnú pomoc logopéda. Najčastejšie sú to rečoví profesionáli, ktorí sa živia rečou, ako učitelia, speváci, herci či študenti a budúci učitelia. Dospelí sú často časovo vyťažení a ostýchajú sa logopéda navštíviť. Určite to však nie je hanba a tým, ktorí majú záujem vieme pomôcť a často ich priviesť na cestu k plnohodnotnému životu. Pomoc klinického logopéda si niekedy vyžadujú aj dospelí pacienti po rôznych úrazoch či prekonaní cievnej mozgovej príhody,“ opisuje odborníčka.

„Okrem ambulantnej starostlivosti sa jedenkrát v týždni zúčastňujem aj vizity na oddelení dlhodobo chorých, kde sa komplexne zaoberáme stavom pacientov. U niektorých pacientov na tomto oddelení je často obmedzená komunikačná schopnosť. Snažím sa pomôcť pacientovi a lekárom pri výmene informácií, ktoré sú podstatné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Klinický logopéd je dnes súčasťou tímovej medicíny. Výhodou je multidisciplinárna perspektíva, vďaka ktorej sa dozvedáme bližšie o diagnózach, s ktorými bežne neprichádzame do styku. Ak za svojou prácou vidíme pokroky jednotlivých pacientov, je to skvelý pocit,“ na záver dodáva Mgr. PhDr. Eva Vanousová.

Ordinačné hodiny presťahovanej ambulancie ostávajú nezmenené. „V pondelok, utorok a stredu sa v ambulancii venujem deťom a vo štvrtok sú termíny vyhradené dospelým. Na vyšetrenie je potrebný výmenný lístok od všeobecného lekára a objednať sa je možné prostredníctvom telefónneho čísla +421 52 45 12 301,“ približuje školská a klinická logopedička kežmarskej nemocnice Mgr. PhDr. Eva Vanousová.

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra