V Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, bol počas októbra realizovaný periodický externý audit certifikačnou spoločnosťou Det Norske Veritas.

Recertifikačný audit prebehol úspešne a nemocnica obhájila certifikát kvality pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015. Kežmarská nemocnica je držiteľom tohto certifikátu od roku 2007 a každoročne ho úspešne obhajuje. V kategórii nezhody nebol počas 15-tich rokov zaznamenaný ani jeden zápis.

Cieľom budovania systému kvality je aj dosiahnutie väčšej transparentnosti a efektívnosti v prevádzkových činnostiach a účelné využívanie ľudských, materiálno-technických a finančných zdrojov. Pre pacientov, zdravotné poisťovne, zamestnancov a obchodných partnerov je certifikát kvality dôkazom, že Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku je schopná dlhodobo poskytovať kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti spĺňajúce náročné kritériá celosvetovo uznávaného štandardu.

„Sme veľmi radi, že sa nám aj tento rok podarilo obhájiť certifikát kvality. Externý audit, ktorý prebehol 20. a 21. októbra 2022 na každom oddelení našej nemocnice, preukázal obrovské nasadenie a vynikajúco odvádzanú prácu zdravotníckych pracovníkov na jednotlivých oddeleniach. Vedúcim sestrám a všetkým kolegom, ktorí sa pravidelne podieľajú na udržiavaní podmienok patrí obrovská vďaka,“ vraví Mgr. Janka Bartková, dipl. sestra, manažérka kvality nemocnice a bývalá námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť. Recertifikačný audit pozostával z návrhov na zlepšenie a pozorovania. „S hrdosťou môžeme povedať, že v kategórii nezhody neboli počas auditu zaznamenané žiadne zápisy. Systém kvality udržujeme pravidelne, predovšetkým v záujme bezpečnosti a spokojnosti našich pacientov. Je to dlhodobý proces, do ktorého sú zapojení všetci zamestnanci nemocnice,“ popisuje Mgr. Bartková.

„Snahou vedenia nemocnice je predovšetkým dosiahnuť maximálnu spokojnosť pacientov pri efektívnom využívaní disponibilných zdrojov a budovať nemocnicu rodinného typu. Dôležité je najmä zabezpečiť a poskytovať kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť v príjemnom a bezpečnom prostredí nie len pacientom z Kežmarku, ale aj tým z okolitých obcí či susedných okresov,“ dodáva na záver riaditeľ kežmarskej nemocnice, Ing. František Lešundák.

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok