NADÁCIA AGEL použila výťažok 2 % z dane na nákup a darovanie desiatich špeciálnych prístrojov pre sedem nemocníc skupiny AGEL SK. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL získala vďaka tejto iniciatíve hysteroskop – špeciálne medicínske zariadenia používané na diagnostiku a liečbu gynekologických problémov vyskytujúcich sa v maternici. Využívajú sa na centrálnych operačných sálach v rámci gynekologických operačných výkonov.

„Hysteroskopia je endoskopická metóda, ktorá umožňuje vizualizovať kanál krčka maternice a predovšetkým dutinu maternice. Poskytuje možnosť diagnostikovať niektoré ochorenia a podľa potreby ich súčasne aj hysteroskopickou cestou operačne riešiť. Hysteroskopia sa vykonáva v celkovej anestézii. Optika hysteroskopu sa zavádza cez kanál krčka maternice za súčasnej aplikácie sterilného média do dutiny maternice. Optika je napojená na kameru a obraz sa prenáša na monitor zobrazovacieho zariadenia. Samotný priebeh hysteroskopie závisí od jej indikácie, zistenej diagnózy a potreby operačného riešenia,“ približuje primárka centrálnych operačných sál a námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť kežmarskej nemocnice MUDr. Lýdia Wikarská.

„Vďaka Nadácii AGEL môžeme na centrálnych operačných sálach v rámci gynekologických operačných výkonov používať Hysteroskop, špeciálne inštrumentárium, vďaka ktorému sa posudzujú problémy ako sú polypy, fibrómy, zápaly alebo iné patologické stavy v maternici, pripadne vrodené vývojové vady. Vďaka inštrumentáriu je taktiež možné odobrať vzorky tkaniva z maternice na ďalšie laboratórne vyšetrenie,“ doplňuje vedúca sestra jednodňovej zdravotnej starostlivosti a centrálnych operačných sál kežmarskej nemocnice Bc. Eva Budošová, dipl.s.

„Poslaním NADÁCIE AGEL je pomáhať a vďaka finančným prostriedkom z 2 % daní od lekárov, sestier, vedenia, celého personálu nemocníc a všetkých zamestnancov AGEL môžeme každoročne zakúpiť potrebné prístroje pre zdravotnícke zariadenia s cieľom zlepšenia podmienok a v rámci modernizácie prístrojov, ktoré zvyšujú komfort a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Zakúpenie týchto špeciálnych prístrojov je veľká investícia, ale jej prínos pre pacientov môže byť neoceniteľný,“ uviedla predsedníčka Správnej rady a riaditeľka NADÁCIE AGEL Mgr. Iveta Chreneková.

„Sme veľmi radi, že všetkých desať moderných prístrojov a systémov je už dodaných do zdravotníckych zariadení a pomáhajú pacientom v rôznych regiónoch Slovenska. Moje srdečné poďakovanie patrí všetkým zamestnancom AGEL, ktorí venovali 2 % z dane NADÁCII AGEL a pomohli k ich zakúpeniu,“ dodala Mgr. Iveta Chreneková.

 

Zdroj a foto: Nemocnia dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok

Foto: Oksana Filippovská, hysteroskop