Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL otvára od 2. mája 2024 dve špecializované pediatrické ambulancie. Novootvorená ambulancia pediatrickej reumatológie bude jediná svojho druhu v celom Prešovskom kraji a jej ordinačné hodiny sú vyhradené na utorok. Znovuotvorená detská nefrologická ambulancia bude pre pediatrických pacientov k dispozícii v stredu. Obe ambulancie sa nachádzajú na prízemí ambulantnej časti hlavného objektu kežmarskej nemocnice.

AMBULANCIA PEDIATRICKEJ REUMATOLÓGIE

Ambulancia slúži pacientom vo veku od 0 – 19 rokov za účelom diagnostiky, liečby a dispenzáru zápalových ochorení kĺbov, svalov a ciev, či systémových zápalových ochorení. „Zaoberáme sa aj diferenciálnou diagnostikou chronických bolestí kostrosvalového systému a ochorení spojených s recidivujúcimi horúčkami. Máme možnosť širokej laboratórnej, ultrasonografickej diagnostiky. Úzko spolupracujeme s reumatológmi na klinických pracoviskách, najbližšie v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, najmä v prípade potreby komplexnej diagnostiky a liečby s nutnosťou hospitalizácie, ev. podania cielenej intraartikulárnej protizápalovej liečby,“ približuje primárka detského oddelenia kežmarskej nemocnice, a zároveň lekárka ambulancie MUDr. Zuzana Seligová.

Ambulancia je v prevádzke v utorky v čase 7:00 – 15:30, najmä pre pacientov Prešovského kraja, pretože sa iná ambulancia rovnakého charakteru v kraji neprevádzkuje. Okrem toho sa ambulancia bude venovať aj konziliárnej činnosti pre potreby hospitalizovaných pediatrických pacientov AGEL nemocníc Spišského klastra, Ľubovnianskej nemocnice a Nemocnice Poprad. „Na vyšetrenie sa je možné objednať mailom na detskareuma@nemocnicakezmarok.sk alebo v utorky na telefónnom čísle 052/4512249. K vyšetreniu je potrebné priniesť výmenný lístok od obvodného pediatra alebo odporúčajúceho špecialistu a výsledky predošlých vyšetrení, ktoré súvisia s vyšetrovanými ťažkosťami,“ informuje primárka MUDr. Zuzana Seligová.  

DETSKÁ NEFROLOGICKÁ AMBULANCIA

Ambulancia poskytuje komplexnú diagnosticko-liečebno-preventívnu ambulantnú a lôžkovú starostlivosť pre deti a dorast s vrodenými vývojovými vadami močovej sústavy, infekčnými ochoreniami močovej sústavy, nočným pomočovaním sa, chronickými zápalovými ochoreniami obličiek, nedostatočnou funkciou obličiek, prípadne zlyhávajúcimi obličkami a rôznymi patologickými nálezmi v moči. „Pri vyšetrovaní úzko spolupracujeme s urológmi a chirurgickým riešením vrodených vývojových chýb močovej sústavy (obličky, močovody, močový mechúr), využívajúc spektrum rádiologických (cystografia, intravenózna urografia, CT) a scintigrafických vyšetrení (statická/dynamická scintigrafia obličiek), ktoré objednávame na pracovisko Nemocnice Poprad, a. s.,“ hovorí námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť kežmarskej nemocnice, a zároveň lekárka ambulancie MUDr. Beáta Šoltýsová.

Objednávanie pacientov bude možné počas ordinačného dňa (streda), a to osobne v čase 9:30 – 12:00 alebo telefonicky v čase 14:00 – 15:30. Na vyšetrenie sa je možné objednať aj prostredníctvom e-mailovej adresy detskanefro@nemocnicakezmarok.sk. „Pacienti nemusia byť v rámci prvovyšetrenia nalačno. Vyšetrenie prebieha bez špeciálnej prípravy, no uprednostňujeme odosielanie pacientov s kompletnou zdravotnou dokumentáciou. Odosielajúci lekár je povinný na výmennom lístku stručne zadefinovať a popísať problémy pacienta a priložiť výsledky ním realizovaných vyšetrení, na základe ktorých je nefrologické vyšetrenie indikované (nestačí len výmenný lístok so žiadosťou o vyšetrenie). Pri nutnosti vykonania laboratórnych alebo iných vyšetrení pacientov objednáme na presný termín a poučíme ich, respektíve zákonného zástupcu, o príprave k odberom/vyšetreniam. Sonografické vyšetrenie obličiek a močového mechúra sa nevykonáva nalačno. Pacient by mal mať dostatočný príjem tekutín a u starších detí je vhodné vyšetrenie pri naplnenom močovom mechúre,“ dodáva MUDr. Beáta Šoltýsová.

Kežmarská nemocnica zároveň informuje, že od apríla 2024 je činnosť ambulancie pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy pozastavená na dobu neurčitú.

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok