V Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok, člena skupiny AGEL, sa v roku 2023 vykonalo 1428 operačných zákrokov. Gynekologické operácie tvorili viac ako polovicu z celkového počtu zákrokov.

Najsilnejším mesiacom v rámci operačných výkonov bol október, v ktorom sa vykonalo dokopy 146 operácií. Desať percent chirurgických operácií bolo z odboru cievnej chirurgie, ktorej špecializovanú ambulanciu spustila kežmarská nemocnica do prevádzky v septembri 2023.

Gynekologické zákroky predstavujú 55 % operatívy vykonanej v kežmarskej nemocnici za rok 2023. V centrálnych operačných sálach sa v roku 2023 zrealizovalo 1428 operácií v odboroch gynekológia a pôrodníctvo, všeobecná chirurgia, cievna chirurgia, ortopédia, traumatológia a otorinolaryngológia. „Vyššie percento operácií evidujeme v prípade gynekologických zákrokov, ktorých bolo vykonaných 789. Chirurgické zákroky tvorili 45 % a celkovo sme ich vykonali 639. Z nich bolo najviac 217 artroskopických operácií kolenného kĺbu, čo tvorí 34 % z celkového počtu chirurgických zákrokov,“ informuje o štatistike výkonov vedúca sestra oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti a centrálnych operačných sál kežmarskej nemocnice, Bc. Eva Budošová dipl. s.

Kežmarská nemocnica v septembri 2023 spustila prevádzku ambulancie cievnej chirurgie. „Spustenie špecializovanej ambulancie spôsobilo nárast operatívy z tohto odboru. Celkovo 64 operácií varixov (kŕčových žíl) dolných končatín aj s použitím lasera tvorí až 10 % z celkového počtu chirurgických výkonov. Ide o technicky aj časovo náročnejšiu operáciu v tomto odbore. Takouto operáciou je aj v odbore traumatológia plastika predného skríženého väzu. Trvanie jednej operácie tohto typu trvá minimálne 1,5 hodiny a v minulom roku ich bolo vykonaných pätnásť,“ informuje primárka centrálnych operačných sál a námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť kežmarskej nemocnice, MUDr. Lýdia Wikarská.

Zo všetkých 789 gynekologických operačných zákrokov predstavovali 28,10 % sekcie pri pôrodoch, ktorých bolo zo všetkých 724 pôrodov v minulom roku 204. Rozdiel medzi gynekologickými a chirurgickými zákrokmi tvorí aj časové hľadisko využitia operačných sál. Operačné sály sú pre jednodňovú starostlivosť využívané trikrát v pracovnom týždni a v prípade gynekologických zákrokov ide o nepretržitú prevádzku.

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok