Oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok, člen skupiny AGEL, vykonáva širokú škálu operácií. V minulom roku prvýkrát vykonalo pod vedením primára MUDr. Martina Novotného, MPH menej častý typ operačného zákroku. Laparoskopicky operovali pupočný pruh (umbilikálna hernia). Ide o stredne ťažkú operáciu, ktorá sa v blízkom okolí vykonáva len zriedkavo.

Kežmarská nemocnica realizuje širokú škálu operačných zákrokov z viacerých odborov, ktorými sú chirurgia, traumatológia, ortopédia a otorinolaryngológia. „Ak by mal pacient záujem o menej častý a špecifický operačný zákrok, ponúkame možnosť individuálnej konzultácie. Pre nás je dôležitá predovšetkým spokojnosť pacientov. Vždy sa každému snažíme vyhovieť v čo najvyššej možnej miere a poskytnúť mu najlepšie riešenie pri individuálne posudzovaných problémoch,“ hovorí primár jednodňovej zdravotnej starostlivosti kežmarskej nemocnice, MUDr. Martin Novotný, MPH.

V minulom roku začala kežmarská nemocnica vykonávať menej častý typ operačného zákroku. Ide o laparoskopicky operovaný pupočný pruh (herniu). „Tento typ operačného zákroku sme v našej nemocnici realizovali prvýkrát už v minulom roku a som rada, že som mohla pri ňom asistovať. Pán primár je skúsený, erudovaný chirurg a na naše oddelenie priniesol nové pracovné metódy a skúsenosti. Úroveň oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti a vykonávaných laparoskopických zákrokov sa určite pozdvihla,“ hovorí primárka centrálnych operačných sál a námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť, MUDr. Lýdia Wikarská.

 

Ponúkané typy výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok, člen skupiny AGEL:

Chirurgia:

Laparoskopická operácia inquinálnej hernie metódou TAPP

Laparoskopická operácia umbilikálnej hernie metódou IPOM

Operácie hernií otvoreným prístupom

Laparoskopická revízia a adheziolýza dutiny brušnej s odobratím histologických vzoriek v indikovaných prípadoch

Operácia varixov dolných končatín

Operácia zhubných a nezhubných nádorov kože a podkožia s histologickým vyšetrením

Operácia fisúry konečníka

Operácia hemoroidov moderným spôsobom

Operácie vrastených nechtov

 

Ortopédia a traumatológia:

Artroskopia kolenného kĺbu

Artroskopia kolenného kĺbu + plastika predného skríženého väzu, ošetrenie meniskov, poškodených chrupaviek

Artroskopia ramenného kĺbu

Operácia syndrómu karpálneho tunela

Operácia lupkavého prsta

Operácia Dupuytrenovej kontraktúry

Operácia AC luxácie

Operácia hallux valgus (vybočený palec)

Operačná extrakcia osteosyntetického materiálu

Operácia ruptúry Achillovej šľachy

 

V prípade záujmu individuálnej konzultácie môžete kontaktovať:

e-mail: jzs@nemocnicakezmarok.sk

tel.: 052/4512246, 052/4512247

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok