Vo vakcinačnom centre Nemocnice AGEL Levoča a Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, je možnosť očkovania vakcínou Nuvaxovid. Vakcína je určená pre dospelých záujemcov. Vakcinačné centrá oboch nemocníc sú v prevádzke len v stredu. Vo vakcinačnom centre oboch nemocníc je od apríla možnosť očkovania vakcínou Nuvaxovid.

„Vakcinačné centrá oboch nemocníc sú v prevádzke jeden deň v týždni, a to v stredu. Časový harmonogram vakcinačných centier je neustále aktualizovaný na webových stránkach našich zdravotníckych zariadení,“ informuje PhDr. Anna Rybková, námestíčka riaditeľa ošetrovateľského úseku levočskej a kežmarskej nemocnice.

Časový harmonogram vakcinačného centra Nemocnice AGEL Levoča 

STREDA:     

09:00 – 10:00 (registrovaní a neregistrovaní dospelí – vakcína Nuvaxovid)

10:00 – 12:00 (registrovaní a neregistrovaní dospelí – vakcína Pfizer/BioNTech)

11:30 – 12:00 (registrované a neregistrované deti od 12 do 18 rokov – vakcína Pfizer/BioNTech)

 

Časový harmonogram vakcinačného centra Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku

STREDA: 

07:00 – 10:30 (registrovaní a neregistrovaní dospelí; registrované deti od 12 do 18 rokov – očkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech.

10:30 – 11:00 (registrovaní a neregistrovaní dospelí – očkovanie vakcínou Nuvaxovid)

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok