Nemocnica AGEL Levoča privítala 13. marca 2023 trojčlennú návštevu z Ministerstva zdravotníctva SR, a to zástupcov z Inštitútu zdravotných analýz, analytického a poradného útvaru. Hlavným cieľom stretnutia s vedením nemocníc spišského klastra a medicínskeho vedenia AGEL SK bolo rokovanie ohľadom optimalizácie siete nemocníc a riešenie žiadaných doplnkových programov druhej úrovne.

Nemocnica AGEL Levoča, Nemocnica AGEL Krompachy a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, spadajú podľa poslednej kategorizácie typov nemocníc do prvej úrovne. „Cieľom stretnutia so zástupcami ministerstva zdravotníctva bolo rokovanie ohľadom optimalizácie siete nemocníc, a zároveň obhajoba doplnkových programov druhej úrovne, v ktorých je v súčasnosti poskytovaná zdravotná starostlivosť v troch našich nemocniciach. Podstatou pre všetky nemocnice je zachovanie súčasného spektra poskytovania zdravotnej starostlivosti, a teda zachovania statusu quo,“ informuje riaditeľ nemocníc spišského klastra, Ing. František Lešundák.

K tomu, aby si nemocnice spišského klastra zachovali status quo, a teda pokračovali v poskytovaní zdravotnej starostlivosti tak, ako doposiaľ, vedenie nemocníc predložilo na MZ SR žiadosť o doplnkové programy pre druhú úroveň, ktoré budú zdravotnými poisťovňami preplácané. Tieto programy sa na jednotlivých oddeleniach v nemocnici v súčasnosti realizujú. „Som si istý, že sme boli argumentačne presvedčiví a veríme, že sa nám podarí uspieť v plnom rozsahu,“ dodáva riaditeľ Ing. František Lešundák.

Stretnutia so zástupcami z Ministerstva zdravotníctva SR, s riaditeľom Inštitútu zdravotných analýz, analytického a poradného útvaru MZSR sa zúčastnili medicínski zástupcovia AGEL SK, MUDr. Juraj Smatana, MBA, MPH, MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA, riaditeľ a zástupcovia z jednotlivých nemocníc a aj primátor mesta Levoča Ing. Miroslav Vilkovský, MBA.

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra