Oddelenie dlhodobo chorých Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, má od minulého roka k dispozícii tím rehabilitačných pracovníkov pod vedením atestovanej lekárky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Jany Galkovej. Tím sa rozrástol o novú fyzioterapeutku a svoje pôsobenie rozšíril aj do novootvoreného Centra predpôrodnej prípravy.

„S personálnym zastúpením dvoch masérok a dvoch fyzioterapeutiek poskytujeme komplexnú fyzioterapeutickú starostlivosť na oddelení dlhodobo chorých. Zaoberáme sa najmä mobilizáciou a vertikalizáciou pacientov, vykonávame široké spektrum rehabilitačnej starostlivosti pri poruchách pohybového aparátu vrátane preventívneho a špeciálneho polohovania u hypomobilných a imobilných pacientov. Fyzioterapeutky edukujú pacientov po zákrokoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore traumatológia, ortopédia a chirurgia a rehabilitujú indikovaných pacientov aj na ostatných oddeleniach nemocnice,“ uvádza lekárka fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Jana Galková. Po otvorení Centra predpôrodnej prípravy sa fyzioterapeutky venujú aj budúcim rodičkám a ukazujú im vhodné cvičenia.

Oddelenie dlhodobo chorých má k dispozícii masérsku a rehabilitačnú miestnosť s potrebným materiálno-technickým vybavením. Okrem poskytovania rehabilitácie v týchto miestnostiach je starostlivosť poskytovaná aj pri lôžku pacienta. „Na základe indikácie ošetrujúceho lekára po komplexnom funkčnom vyšetrení pacienta zostavujem individuálny rehabilitačný plán, na ktorého realizácii sa spolupodieľa celý fyzioterapeutický tím. Veľmi nás teší, keď u pacientov pozorujeme pokroky a s personálom ODCH oddelenia spolupracujeme na zlepšení zdravotného stavu hospitalizovaných,“ dodáva MUDr. Jana Galková.

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok