Prevádzka vakcinačného centra v Kežmarku sa oproti začiatku prevádzkovania centra zmenila.

V súčasnosti sa očkuje už iba v dňoch pondelok, utorok a streda. Prevádzková doba je v centre od 7.00 do 15.30, ale posledný záujemca by mal prísť o 15.00 hod. V čase od 12.00 do 12.30 je v centre obedňajšia prestávka.

Neodporúčame si očkovanie nechávať na záverečné minúty v popoludňajších termínoch, pretože ak nebude záujemcov minimálne šesť, tak sa môže stať, že všetkých čakajúcich presunú na ďalší deň. Z jednej ampulky vakcíny dostane vakcínu totiž šesť občanov a ak ich v čakárni nie je toľko, očkovanie sa v daný čas nevykoná. 

V stredu popoludní je vakcinačné centrum rezervované prioritne pre deti od 12 do 15 rokov. Dôvodom je nevyhnutná prítomnosť pediatria pri očkovaní tejto vekovej kategórie.

Bližšie informácie o prevádzke vakcinačného centra dostanete na telefónnom čísle 052/4512 342, a to počas danej prevádzkovej doby.

V Kežmarku sa očkuje dvojdávkovou vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BiNTech. Záujemcovia o očkovanie si môžu vyplniť dotazník a informovaný súhlas v pohodlí domova a už s vyplnenými tlačivami prísť na očkovanie, ale podpisovať sa budú na dotazníky až v centre!

Pred očkovaním a počas doby od prvého a druhého očkovania neodporúča príjem alkoholických nápojov, keďže alkohol vo vyššej miere znižuje imunitu, čo môže viesť aj k neúčinnosti očkovacej látky. Po očkovaní je aj naďalej potrebné dodržiavanie epidemiologických opatrení v zmysle R-O-R (Rúško – Odstup – Ruky).

Vakcinačné centrum v Kežmarku je otvorené od 25. mája 2021 a občania sa môžu prísť zaočkovať aj bez registrácie. Vakcinačné centrum je v budove polikliniky na Hviezdoslavovej ulici č. 27.

 

Prevádzkový čas vakcinačného centra v Kežmarku:

Pondelok: 7.00 – 12.00, 12.30 – 15.30 h (posledný odber o 15.00 h)

Utorok: 7.00 – 12.00, 12.30 – 15.30 h (posledný odber o 15.00 h)

Streda: 7.00 – 12.00 h (posledný odber o 11.30 h), 12.30 – 15.30 h (iba pre deti od 12 do 15 rokov)

Štvrtok, Piatok, Sobota, Nedeľa: Zatvorené

 

Užitočné informácie po očkovaní proti ochoreniu COVID-19

1. V mieste vpichu môžete po očkovaní pociťovať bolestivosť, začervenanie a opuch.

2. V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť prejavy ako mierna horúčka, bolesť hlavy, únava a bolesť svalov. Postačujúce je podanie liekov od teploty alebo od bolesti, podľa individuálnej znášanlivosti.

3. Prijímajte dostatok tekutín.

4. V prípade dlhšie trvajúcich ťažkostí je potrebné kontaktovať všeobecného lekára.

5. Po očkovaní nie je vhodné užívanie alkoholických nápojov. Platí to od prvého očkovania až do ukončenia očkovania, keďže alkohol znižuje funkciu imunitného systému a môže znížiť účinok vakcíny.

6. Adekvátna ochrana proti ochoreniu COVID-19 začína 7 dní po očkovaní. Podľa súčasného stavu vedomostí je asi 95 ľudí zo 100 chránených pred týmto ochorením.

7. Po očkovaní je nevyhnutné aj naďalej dodržiavať nariadené protiepidemiologické opatrenia. R-O-R. Rúško. Odstup. Ruky.

 

 

Foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok