Vedenie Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., člen skupiny AGEL, zorganizovalo stretnutie s lekármi kežmarského okresu, ktoré bolo spojené s odbornými prednáškami. Celoživotné vzdelávanie v medicínskom obore je nesmierne dôležité. Cieľom stretnutia bolo aj prehĺbenie spolupráce zdravotníckych subjektov a oboznámenie okolitých lekárov o pripravovaných projektoch nemocnice. Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia Spolku lekárov Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku.

„Spolupráca medzi lekármi kežmarského okresu a nemocnicou je nesmierne dôležitá. Organizáciou tohto stretnutia sa snažíme prehĺbiť spoluprácu lekárov s našou nemocnicou, a teda subjektmi, ktoré sa navzájom potrebujú a ich spolupráca je len výhodou, a to hlavne pre pacienta. V posledných týždňoch sme intenzívne pracovali na príprave Rozvojového plánu nemocnice, ktorého návrh sme na posúdenie predložili Ministerstvu zdravotníctva. Veríme, že sa nám podarí získať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti na rekonštrukciu práve najdôležitejších oddelení nemocnice,“ hovorí riaditeľ kežmarskej nemocnice a nemocníc spišského klastra Ing. František Lešundák.

Námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť a hlavná organizátorka podujatia MUDr. Lýdia Wikarská viedla spoločné stretnutie a uvádzala odborné prednášky. Prednášajúcimi boli primár Jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Martin Novotný, MPH s témou Laparoskopické riešenie hernií – naše skúsenosti. Vo svojej odbornej prednáške pokračoval primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Martin Krč, ktorý ozrejmil smerovanie oddelenia. Na záver sa so svojou prednáškou predstavila riaditeľka laboratórií siete AGEL SK Ing. Elena Gaboňová, ktorá ponúkla konkrétnu formu spolupráce pre prítomných lekárov a predstavila ponuku laboratórnych vyšetrení.

„Veľmi pekne ďakujeme všetkým prednášajúcim a prítomným za účasť na podujatí spojeným so vzdelávaním. Na záver stretnutia sa uskutočnili aj voľby do Spolku lekárov Dr. Vojtecha Alexandra, a tak sme mohli spojiť príjemné s užitočným a stretnúť sa s dlhoročnými kolegami z nášho okresu a vymeniť si vzájomné skúsenosti. Podujatie plánujeme do budúcna organizovať minimálne raz ročne,“ informuje MUDr. Lýdia Wikarská, námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť a dodáva, že nemocnica lekárov srdečne pozýva na celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou, a to jubilejné XXV. Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Alexandra, ktoré sa uskutočnia v termíne 26. – 27. mája 2023 v Kongresovom centre ACADEMIA, Stará Lesná.

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok