V Nemocnici AGEL Levoča sa streli všetci vedúci pracovníci oddelení levočskej, krompašskej a kežmarskej nemocnice. Účelom stretnutia bola účasť na školení pod vedením riaditeľa Spojenej akreditačnej komisie. Spojená akreditační komisia vznikla v roku 1998 a jej poslaním je trvalé zvyšovanie kvality a bezpečia zdravotnej starostlivosti, akreditácia zdravotníckych zariadení, poradenské činnosti a publikačné aktivity.

Stretnutia v levočskej nemocnici sa zúčastnilo vedenie, primári a vedúce sestry všetkých troch nemocníc spišského klastra. „Prvýkrát v histórii sme na rovnakej pôde a v jednej miestnosti privítali všetkých vedúcich pracovníkov levočskej, kežmarskej a krompašskej nemocnice. Zúčastnili sme sa školenia pod vedením MUDr. Davida Marxa, Ph.D., riaditeľa, audítora a konzultanta Spojenej akreditačnej komisie (SAK), ktorý je odborníkom v oblasti kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ približuje riaditeľ nemocníc spišského klastra Ing. František Lešundák.

Spoločné stretnutie je odrazom dôležitej a permanentne prehlbujúcej sa spolupráce troch malých nemocníc, ktoré majú vo svojom regióne významné postavenie. Spojená akreditačná komisia sa zameriava na poskytovanie akreditácií a certifikácií zdravotníckych zariadení. Jej cieľom je nastavovať procesy tak, aby zdravotnícke organizácie vedeli dodržiavať vysoké štandardy kvality a bezpečnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. „Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je pre nás kľúčové a stále hľadáme možnosti vylepšovania. Cieľom prípravy na akreditáciu je nastavenie procesov a postupov, ktoré budú benefitom pre pacienta i poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,“ dodáva riaditeľ Ing. František Lešundák.

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok