Oddelenie nebude tri týždne v prevádzke.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, nebude od 5. 7. 2021 do 26. 7. 2021 do 7.00 hod. v prevádzke. Príčinou pozastavenia poskytovania zdravotnej starostlivosti na tomto oddelení sú prevádzkovo-technické dôvody.

V tomto období bude pacientkám poskytovaná zdravotná starostlivosť primárne v Nemocnici Poprad, a.s.

„Naše gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nebude v období od 5. júla do rána 26. júla v prevádzke. Hlavnou príčinou sú prevádzkovo-technické dôvody, ktoré súvisia s úpravou a vynovením priestorov nášho oddelenia,“ uvádza riaditeľ nemocnice Ing. František Lešundák. Nemocnica tak realizuje ďalší krok pre zvýšenie kvality a komfortu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

„Ďakujeme našim pacientkam za porozumenie a chceme ich ubezpečiť, že tu pre ne budeme opäť. Dočasne im bude poskytovaná zdravotná starostlivosť predovšetkým v Nemocnici Poprad, s ktorou máme výbornú spoluprácu. Blízkej nemocnici v Poprade vopred ďakujeme za pomoc, a to predovšetkým s rodičkami našej spádovej oblasti,“ dodáva František Lešundák.

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok