Už sú známe odberné miesta v Kežmarku na celoplošné testovanie v sobotu 31. 10. 2020 a v nedeľu 1. 11. 2020, príp. na dni 7. – 8. 10. 2020. Odberné miesta budú pracovať od 07.00 h do 22.00 h s tým, že posledné stery budú realizovať do 21.30 h.

Kežmarčania, ktorí trpia zdravotným postihnutím budú uprednostňovaní na vykonávanie testu v priestoroch Reduty na Hlavnom námestí 3 v Kežmarku.

Občania, ktorí v meste Kežmarok nemajú trvalý pobyt, ale v čase testovania sa budú v našom meste nachádzať, mali by sa zúčastniť testovania v nedeľu (t.j. 1. novembra) po 14.00 hod.

 

Zoznam odberných miest v Kežmarku so zoznamom ulíc:

OKRSOK č. 1 (Odberné miesto) – Mestská športová hala, ul. Nižná brána 19

Biela voda, Hradská cesta, Michalská, Nad traťou, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Strelnica, Tehelňa, Továrenská

OKRSOK č. 2 – ZŠ Nižná brána, ul. Nižná brána 8

Hradný vrch, Pod lesom, Severná, Garbiarska

OKRSOK č. 3 – SOŠ, ul. Garbiarska 1

Možiarska, Nižná brána, Košická - párne

OKRSOK č. 4 – Mestské kultúrne stredisko, ul. Starý trh 46

Fraňa Kráľa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, Kostolné námestie, Nová, Priekopa, Slavkovská, Starý trh, Trhovište, Košická- nepárne

OKRSOK č. 5 – Hotelová akadémia, ul. Dr. Alexandra 29

Baštová, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Tvarožnianska, Toporcerova, Mesto Kežmarok, Kušnierska brána

OKRSOK č. 6 - ZŠ Dr.Daniela Fischera, ul. Dr.Daniela Fischera 2

Dávida Frölicha, Jesenského, J. Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Kukučínova, Ľubická cesta, P.J. Šafárika, Rázusova, S. Tomášika, Štúrova, Zochova

OKRSOK č. 7 – Reduta, ul. Hlavné námestie 3

Cintorínska, Huncovská, Martina Lányiho, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Záhradná,

Suchá hora, Ivana Stodolu

OKRSOK č. 8 – Gymnázium POH, ul. Hviezdoslavova 20

Dr. Daniela Fischera, Gaštanová, Gen. Štefánika, Jána Chalupku, Krvavé pole, Mučeníkov, Tatranská

OKRSOK č. 9 – SOŠ – dielne, ul. Tvarožnianska 1

Bardejovská, Levočská, Weilburská

OKRSOK č. 10 – Futbalový štadión, ul. Trhovište 2

Lanškrounská

OKRSOK č. 11 – Materská škola, ul. Karola Kuzmányho 41

Karola Kuzmányho, Obrancov mieru

OKRSOK č.12 – ZŠ Sv. Kríža, ul. Petržalská 21

Južná, Petržalská

 

Zdroj: KTV, Mesto Kežmarok, somzodpovedny.sk