Poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera ocenili nemocnice na Slovensku, podľa ktorých bola kežmarská nemocnica ohodnotená, za rok 2016, ako druhá najlepšia!

Hodnotilo sa ako v škole a celkové hodnotenie slovenských nemocníc sa zlepšilo. Všeobecne bola v nemocniciach najnižšia spokojnosť s jedlom, ubytovaním a upratovaním. Najvyššia spokojnosť bola s lekármi a sestrami.

 

Hodnotenie nemocníc sa delilo do štyroch kategórií – univerzitné a fakultné, špecializované, všeobecné a ostatné. Kežmarská nemocnica patrí do kategórie Všeobecné nemocnice.

 

Na prvom mieste v tejto kategórii skončila Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. Súkromná nemocnica a na druhom Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.

Z regionálnych nemocníc sa popradská nemocnica dostala na siedme a Ľubovnianska nemocnica na trináste miesto.

 

Rebríček bol zostavený podľa hodnotenia viac ako 7000 pacientov. Subjektívna spokojnosť pacientov je totiž jedným z dôležitých ukazovateľov, na ktorý sa daná poisťovňa pozerá pri uzatváraní kontraktov.

 

https://www.aktuality.sk/clanok/461016/poistenci-vybrali-najlepsie-nemoc...

 

Zdroj: TASR, aktuality.sk