Ako na Kultúrnej komisii, tak aj na Komisii športu (1. 3. 2017) sa rokovalo o prerozdeľovaní finančných dotácií pre športové kluby a organizácie. Celkovo členovia komisie mali na prerozdelenie 12 000 eur.

Po plodnej diskusii sa členovia komisie rozhodli prerozdeliť dané finančné dotácie, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016, pre rok 2017, takto:

MŠK Kežmarok – cyklistický oddiel na akciu Sagan tour 4500 €

Atletický klub Elán 1900 €

TJ Severka stolnotenisový klub 1100 €

Snow Sports Club Kežmarok 1000 €

Športový klub IAMES Kežmarok 1000 €

OZ Focus on sport 1000 €

Sport Timing Slovakia s.r.o. 1000 €

1. MFK Kežmarok – internacionáli 500 €

Prioritou členov komisie bolo, aby sa podporila najmä akcia Sagan tour. Ako sa píše priamo na oficiálnej stránke Sagan tour: „Pod končiare Vysokých Tatier sa v júni presunie Detská tour Petra Sagana (DTPS). Hradné námestie, v centre Kežmarku, bude 18. júna hostiť v 6. kole DTPS mladých „saganovcov“.“

Členovia komisie zaviazali manažéra športu, aby na najbližšie zasadnutie komisie poskytol informácie ohľadom rekonštrukcie zimného štadióna a výstavbe kúpaliska.

Na rokovaní komisie sa zúčastnili členovia komisie Mgr. Miroslava Müncnerová, Mgr. Jana Majorová, Mgr. Ľuboslav Kovalský, Mgr. Ľudmila Bednárová, Bc. Simona Mlynarczyk, Jozef Juhász, Pavol Humeník a hosť Ing. Karol Gurka.

Foto: Detská tour Petra Sagana