Neubehol ani rok od vzniku jedného oddelenia na mestskom úrade a už je aj zrušené!

Ani nie pred rokom, bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia športu a správy športových zariadení na Mestskom úrade v Kežmarku. Deadline na podanie prihlášok do výberového konania bol 23. november 2018. Oddelenie nakoniec na prelome rokov 2018 a 2019 aj vzniklo a malo aj svojho vedúceho, ktorý vyhral spomínané výberové konanie. O tom svedčí zoznam všetkých oddelení na webovej stránke, kde spomínané nové oddelenie je riadne uvedené.

Paradoxne je ale na tej istej webovej stránke mesta zároveň uvedené aj staré oddelenie, pod ktoré šport patril pred jeho osamostatnením, a to Oddelenie školstva, mládeže a športu. Nezdá sa vám, že je v tom nejaký chaos?

Zaujímavosťou dnešnej situácie je ale fakt, že napriek tomu, že k vedeniu kežmarského športu sa „papierovo“ hlásia až dve oddelenia, dnes je v kežmarskom športe bezvládie. Dnes už spomínané Oddelenie športu a správy športových zariadení pod mestom prakticky neexistuje. Vedúci tohto oddelenia už totiž na mestskom úrade nepracuje, pretože pracuje v príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, čím sa prakticky dané Oddelenie športu zrušilo. Tento fakt bol potvrdený aj na ostatnom rokovaní športovej komisie, že toto oddelenie je zrušené. Keďže na oddelení školstva, mládeže a športu pracujú až dve ženy (!) a tie sú rady, aby stíhali svoju školskú agendu, kežmarský šport nemá na mestskom úrade svojho pána. Môžeme teda iba konštatovať, že potichúčky sa nám akosi športová agenda v meste vytratila.

Keďže na webovej stránke mesta nenájdete zverejnený organizačný poriadok mestského úradu občan sa môže iba domnievať ako to vlastne s tými pracovníkmi mesta na oddeleniach mesta vlastne je. Nevieme koľko ich oddeleniach majú mať. Členovia športovej komisie ale dávajú svoj apel a odhlasovali na ostatnom rokovaní komisie, že človeka na mestskom úrade, ktorý bude mať športovú agendu, chcú jednoducho mať. Kedy sa tak stane ťažko povedať. Personálne otázky sú totiž v meste kapitolou osobitnou...