Pred mesiacom, 11. 11. 2016 o 11.11 hod., som do kežmarského mediálneho priestoru spustil, na webových stránkach, dva nové informačné portály – Kežmarský informačný express (www.kkexpress.sk) a Kežmarský šport (www.kezmarskysport.sk).

Novinkou týchto mediálnych produktov, oproti iným lokálnym médiám, je to, že obidva portály sú aktualizované každý deň a ako jediné ponúkajú aj prehľadný Kalendár podujatí. V ňom sú zachytené hlavné spravodajské, kultúrne a športové podujatia v kežmarskom regióne, resp. detailnejšie športové akcie, týkajúce sa iba mesta Kežmarok.

Kežmarský informačný express je informačno-spravodajský portál, ktorý prináša informácie spravodajského charakteru z územia troch okresov: Poprad, Stará Ľubovňa a Kežmarok, ako aj informácie z prostredia Vysokých Tatier. Správy, ktoré sa spracovávajú v mojej vlastnej kuchyni, sú na stránke spoplatňované, no cena predplatného je, myslím si, veľmi nízka (33 €/rok, resp. 0,09 €/deň), takže nemal by byť problém to uhradiť. Uvedomujem si, že je ešte veľa čo sa na stránke dá skvalitniť, ale každým dňom sa bude stránka zlepšovať, prinášať komplexnejšie informácie. Jej zriadenie má za cieľ, aby sa informácie regiónu sústredili do jedného miesta, aby obyvateľ mal prehľad o tom, čo sa okolo neho organizuje. Obyvateľ regiónu by si tak mal nájsť každú základnú informáciu, o podujatiach organizovaných v regióne, na Kežmarskom informačnom expresse.

Stránka Kežmarský šport priamo nadväzuje na rovnomennú stránku, ktorú som zriadil 1. júla 2015 na sociálnej sieti. Tam mala veľký úspech, no niektoré veci sa tam nedali čitateľovi ponúknuť prehľadnejšie, preto som vytvoril jej webový ekvivalent, aby som mohol ponuku športu, v meste Kežmarok, spracovávať komplexnejším spôsobom a mohol sa k nej dostať každý, aj ten kto má apatiu k sociálnym sieťam. Aj na tejto stránke nájdete aktuálny Kalendár podujatí, kde sa snažím zmapovať a ponúknuť všetky športové podujatia, ktoré sa organizujú v našom meste. Aj tu sú niektoré informácie spracované mojou vlastnou kuchyňou spoplatňované. Cena je ešte nižšia ako u „expressu“ (22 €/rok, 0,06/deň).

Obidve stránky, Kežmarský informačný express, aj Kežmarský šport sú určené pre širokú verejnosť. Cieľom je zvýšenie komfortnosti, pri získavaní informácií, týkajúcich sa nášho regiónu. Podobnú aktivitu, vytvorenie webových stránok zdarma, som ponúkal i mestu aj Mestskému športovému klubu, ale keďže som bol odmietnutý, hľadal som spôsob, ako ponúknuť široké spektrum informácií verejnosti, iným spôsobom. Ak sa stotožňujete s myšlienkou, aby v meste bol informačný portál ponúkajúci širokú mozaiku informácií, skúste túto myšlienku aj podporiť, lebo bez vzájomnej spolupráce sa zvýšenia života v meste nedočkáme.

A čo som za ten mesiac ponúkol na svojich stránkach? Tu je stručný prehľad:

Kežmarský informačný express – verejné príspevky:

11. 11. Kežmarský informačný express vám ponúka svoje služby

http://www.kkexpress.sk/mesto/ke%C5%BEmarsk%C3%BD-informa%C4%8Dn%C3%BD-express-v%C3%A1m-pon%C3%BAka-svoje-slu%C5%BEby

 

11. 11. Takto sa robí cestovný ruch, dve svetové ocenenia pre kežmarský hotel

14. 11. V Kežmarku bude Burza informácií

16. 11. Varovanie pred snehom a ľadom

18. 11. Mladí kežmarskí divadelníci žnú úspechy doma i v zahraničí

19. 11. Pred 12 rokmi zmenila tatranská bora tvár vysokých Tatier

20. 11. Z domáceho dvojkola neuhrali šachisti ani bod

21. 11. Premietanie s Jadrom

23. 11. Kežmarská monografia bola ocenená hlavnou cenou

25. 11. Prvý adventný koncert sa uskutoční už túto nedeľu

30. 11. Výstrahy prvého stupňa pre okres Kežmarok

 

Kalendár podujatí

http://www.kkexpress.sk/kalendar

 

Kežmarský informačný express – spoplatnené príspevky:

11. 11. Vyriešenie sporu sídliska Juh je stále v nedohľadne

http://www.kkexpress.sk/spr%C3%A1vy/vyrie%C5%A1enie-sporu-s%C3%ADdliska-juh-je-st%C3%A1le-v-nedoh%C4%BEadne

 

11. 11. Bude mať Kežmarok prístav?

http://www.kkexpress.sk/cestovn%C3%BD-ruch-zauj%C3%ADmavosti/bude-ma%C5%A5-ke%C5%BEmarok-pr%C3%ADstav

 

11. 11. Kam kráčaš, nemocnica?

http://www.kkexpress.sk/mesto-zdravotn%C3%ADctvo/kam-kr%C3%A1%C4%8Da%C5%A1-nemocnica

 

11. 11. Štvorica nemocníc z regiónu je v TOP 10

http://www.kkexpress.sk/zdravotn%C3%ADctvo-okres-star%C3%A1-%C4%BEubov%C5%88a-poprad/%C5%A1tvorica-nemocn%C3%ADc-z-regi%C3%B3nu-je-v-top-10

 

17. 11. Kežmarok a 17. November

http://www.kkexpress.sk/mesto/ke%C5%BEmarok-17-november

 

30. 11. Transparency International ohodnotilo kežmarskú personálnu politiku na nula percent

http://www.kkexpress.sk/mesto/transparency-international-ohodnotilo-ke%C5%BEmarsk%C3%BA-person%C3%A1lnu-politiku-na-nula-percent

 

30. 11. Mesto Kežmarok je na ôsmom mieste v hodnotení finančného zdravia miest, ale...

http://www.kkexpress.sk/mesto/mesto-ke%C5%BEmarok-je-na-%C3%B4smom-mieste-v-hodnoten%C3%AD-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-zdravia-miest-ale

 

3. 12. Zamrznuté stavebné aktivity

http://www.kkexpress.sk/mesto/zamrznut%C3%A9-stavebn%C3%A9-aktivity

 

4. 12. Od decembra je časť Tatranskej ulice jednosmernou ulicou

http://www.kkexpress.sk/mesto-doprava/od-decembra-je-%C4%8Das%C5%A5-tatranskej-ulice-jednosmernou-ulicou

 

Kežmarský šport – verejné príspevky:

11. 11. Fanúšikovia kežmarského športu majú svoj web. Tu je!

http://www.kezmarskysport.sk/spr%C3%A1vy/fan%C3%BA%C5%A1ikovia-ke%C5%BEmarsk%C3%A9ho-%C5%A1portu-u%C5%BE-maj%C3%BA-svoj-web-tu-je

 

11. 11. Tridsať medailí pre kežmarských karatistov

12. 11. Hokejbalisti prehrali s Pruským po predĺžení

19. 11. Šláger fínskej ligy pre Kuopio

19. 11. Krátky proces volejbalistiek

20. 11. Aj v nedeľu zostali šachisti bez bodu

23. 11. Do Kežmarku prichádza ďalší nový šport

25. 11. Začína futsalová sezóna

1. 12. Denis Godla už chytá za najlepšie mužstvo vo Fínsku

5. 12. Godla je povolaný do reprezentácie

8. 12. V sobotu sa beží ďalšie kolo Zimnej bežeckej série

 

Kalendár podujatí

http://www.kezmarskysport.sk/kalendar

 

Biografia (športová)

http://www.kezmarskysport.sk/content/biografia

 

Kežmarský šport – spoplatnené príspevky:

12. 11. Basketbalový pressing v MŠK

http://www.kezmarskysport.sk/m%C5%A1k/basketbalov%C3%BD-pressing-v-m%C5%A1k)

 

12. 11. Zmeny vo vedení hokejbalu

http://www.kezmarskysport.sk/hokejbal-seniori/zmeny-vo-veden%C3%AD-hokejbalu

 

12. 11. Členovia komisie športu hovorili aj o zimnom štadióne a kúpalisku

http://www.kezmarskysport.sk/spr%C3%A1vy/%C4%8Dlenovia-komisie-%C5%A1portu-hovorili-aj-o-zimnom-%C5%A1tadi%C3%B3ne-k%C3%BApalisku

 

13. 11. Turbulencie v kežmarskom futbale

http://www.kezmarskysport.sk/futbal-mu%C5%BEi/turbulencie-v-ke%C5%BEmarskom-futbale

 

9. 12. Ktože to riadi kežmarský šport?

http://www.kezmarskysport.sk/spr%C3%A1vy/kto%C5%BEe-riadi-ke%C5%BEmarsk%C3%BD-%C5%A1port

 

Aktuálne tabuľky

 

Výsledok práce za mesiac

Mimochodom, za jeden mesiac, čo sú obidve stránky spustené (od 11. 11. do 11. 12. 2016), bolo na nich zverejnených 150 príspevkov. K tomu môžeme pripočítať okolo 30 kultúrnych pozvánok, aktualizáciu hlavných športových tabuliek, či výsledkov a vyše 200 aktuálnych podujatí zachytených v oboch kalendároch podujatí (kde sú zachytené podujatia, ktoré sa nedostanú do hlavných správ). Neviem či niektoré lokálne médium vám prináša podobnú informačnú ponuku, no táto je od jedného kežmarského srdciara...

 

Záver

Preto sa ešte raz chcem opýtať: Máte záujem pozerať sa na podujatia, ktoré sa dejú okolo nás, možno trošku iným pohľadom a vnímať ich aj z iného uhla, na rozdiel od oficiálnej verzie? Ak áno, máte možnosť tento pohľad aj podporiť. Už sú medzi nami poslanci, podnikatelia, športovci i občania mimo kežmarského regiónu, takže množstvo informácií bude určite stále pribúdať. Preto odporúčam predplatiť si obidva portály už teraz, aby sa každá dôležitá informácia ( i spoplatnená) dostala k vám, hlavnému adresátovi, ktorý tieto riadky číta a neušlo vám nič dôležité. Stačí na to málo - meno, mailovú adresu a uhradiť vami vybraný poplatok. Väčšinou sa uhrádza 50 € na rok, ale sú aj takí čo uhradili 150 €/3 roky a už sa o prísun čerstvých informácií nemusia starať. Majú ich všetky podstatné na jednom mieste.

Nechcete ich mať aj vy?