Dňa 24. februára 2017 sa uskutočnilo rokovanie Komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti. Rokovanie malo dva hlavné body, a to verejná databáza podnikateľov a živnostníkov a investičné akcie mesta.

Databáza podnikateľov sa spustila na stránke mesta pred 10 rokmi, ale keďže sa s ňou momentálne nič nerobí, nie je prehľad, ktoré firmy na nej sú živé a ktoré zanikli. Preto je potrebné ju aktualizovať, čo je jedna z úloh tejto komisie, aby sa táto vec vyriešila.

O investícií mesta, ako informoval členov komisie jej predseda, je spracovaná mapa investícií. Mapa ale nie je rozdelená, ktoré investície sú z prostriedok mesta a ktoré z iných investícií, preto je zavádzajúca, pretože bežný občan nadobúda dojem, že všetky sú akciou mesta. Preto členovia komisie navrhujú, aby sa investície rozdelili, aby bolo jasne viditeľné, ktoré sú z mesta a ktoré sú ostatné investície.

V závere rokovania sa odsúhlasil aj konkrétny termín stretnutia s podnikateľmi. Ten bol odsúhlasený na 10. mája 2017 o 15.00 hodine v zasadačke mestského úradu.

Rokovania sa zúčastnili členovia komisie Ing. Matúš Polák, Ing. Vladimír Škára, Rastislav Džadoň, Emil Hoffmann, Ján Griglák, hosť komisie Marek Kollár.

Navrhované stretnutie s podnikateľmi sa uskutoční 10.5.2017 v zasadačke MsÚ o 15:00 hod.

Foto: Jedna z investičných akcií v roku 2017, postavenie horolezeckej steny, by sa mala uskutočniť aj v objekte centra voľného času