Dvadsať rokov bolo dobrým pravidlom, že pred komunálnymi voľbami redakcia mestského periodika ponúkla mediálny priestor pre každého kandidáta na primátora či poslanca.

Každý kandidát dostal priestorovo rovnaký, bezplatný mediálny priestor na svoju prezentáciu, aby občan mal prehľad o hlavných bodoch programoch každého kandidáta a mohol sa nezávisle rozhodnúť komu dá vo voľbách svoj hlas.

Veď noviny patria nielen vedeniu mesta, ale snáď každému občanovi Kežmarku. Dnes, napríklad niektorí občania nevedia kto kandiduje, nepoznajú tváre kandidátov, ich názory a ani to, čo je pre každého to hlavné, s čím chce každý kandidát pomôcť k rozvoju mesta Kežmarok a aké má priority.

Nevydarilo sa ani to, aby v meste bol jeden volebný obvod. Vtedy by občania jednoducho mohli zakrúžkovať 15 top mien a bolo by to maximálne objektívne. Dnes sme opäť kdesi v imaginárnom priestore politických kalkulácií, čo je pre naše mesto úplne cudzie.

Po 20-tich rokoch je jasné, že veci sa úplne zmenili a dnes sme úplne niekde inde v prístupe k občanovi Kežmarku. Áno, občan dostáva mestské periodikum do schránky, no v novinách nenájdete mozaiku názorov občanov mesta, ale iba informácie preosiate viacerými filtrami.

Medzi ne patrí aj súčasný zákaz uverejňovania, pred komunálnymi voľbami, akejkoľvek prezentácie kandidátov na primátora či poslanca mesta Kežmarok v mestskom periodiku. Občan sa tak nedozvedel z mestského periodika vôbec nič o tom, kto a s akými víziami a myšlienkami kandiduje do komunálnych volieb v roku 2018.

Keďže sa dokonca zrušil aj okrúhly stôl kandidátov na primátora, pritom napríklad ten posledný bol veľmi sledovaný, je to dnešná situácia iba potvrdením, že občan prakticky nemá šancu dostať objektívne informácie z prvej ruky o jednotlivých kandidátoch. Všade sa stretávame iba so všelijakými zákazmi.

Súčasné vedenie mesta tým, že neponúklo rovnaké podmienky na prezentáciu kandidátom na primátora či poslanca v mestskom periodiku, prakticky iba potvrdilo, že nemá záujem pustiť do novín, ako vždy zdôrazňuje ZDARMA, akýkoľvek iný názor ako svoj.

Kdeže sme sa to dostali, Kežmarčania!? Hodnotovo klesáme a klesáme. Vidíte to aj vy? Nechceme to náhodou zmeniť?