Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 10. novembra 2018. Až 25. septembra 2018 bol v Kežmarku zverejnený oficiálny zoznam kandidátov na primátora i na poslancov do mestského zastupiteľstva. Na primátora kandidujú dvaja kandidáti a do zastupiteľstva, ktoré má 15 členov, kandiduje spolu 40 kandidátov.

Právo voliť má vo voľbách volič, ktorý dovŕši do dňa konania volieb 18 rokov. Za právo byť volený musel mať kandidát trvalý pobyt v Kežmarku. Kandidát za primátora musel dovŕšiť do konania volieb 25 rokov a kandidát za poslanca musel dovŕšiť do času konania volieb 18 rokov.

V Kežmarku sú vytvorené tri volebné obvody a bude sa voliť v 12 okrskových obvodoch. V prvom volebnom obvode (od Hradného námestia, Kostolného námestia, Garbiarskej, Slavkovskej a Michalskej ulice smerom na sever) budú občania voliť 4 poslancov, v druhom volebnom obvode ((centrum, Kamenná baňa, Ľubická cesta, Sihoť, gen. Štefánika a priľahlé ulice) 5 poslancov a v treťom volebnom obvode (sídlisko Juh) 6 poslancov.

 

Tu je zoznam kandidátov na primátora schválených volebnou komisiou:

 

1. Ján Ferenčák, PhDr., Mgr., 44 r., primátor mesta, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, MOST – HÍD

2. Zdena Patakyová, Ing., 41 r., finančná riaditeľka, nezávislá kandidátka

 

Tu je zoznam kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva schválených volebnou komisiou:

 

Volebný obvod č. 1.

 

1. Jaroslav Bonk, Ing., 35 r., odbomý radca MV SR, Slovenská národná strana

2. Janka Gombošová, Mgr., 51 r., učiteľka ZŠ, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Pavol Ištok, Mgr., Bc., 45 r., štátny zamestnanec, SPOLU - občianska demokracia

4. Ondrej Jankura, Mgr., 43 r., odborný lesný hospodár, SMER - sociálna demokracia

5 . Ľuboslav Kovalský, Mgr., 46 r., obchodný riaditeľ , nezávislý kandidát

6. Katarína Markovičová, 44 r., opatrovateľka, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

7. Andrej Pataky, JUDr., 38 r., advokát, nezávislý kandidát

8. Zdena Patakyová, Ing., 41 r., finančná riaditeľka, nezávislá kandidátka

 9. Miroslav Perignáth, Ing., 58 r., administratívny pracovník, Krest'anskodemokratické hnutie

10. Vladimír Škára, Ing., 56 r., ekonóm v akciovej spoločnosti, Sloboda a Solidarita, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, ŠANCA

11. Juraj Švedlár, 63 r., odborný pracovník kultúry, SMER - sociálna demokracia

12. Milan Valenčík, 44 r., SZČO, MOST – HÍD

13. Andrej Zreľak, PhDr., 28 r., projektový manažér, nezávislý kandidát

 

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

 

 

Volebný obvod č. 2.

 

l. Eleonóra Baráthová, PhDr., 74 r., historička, spisovateľka, Sloboda a Solidarita, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, ŠANCA

2. Janka Gantnerová, Ing., 59 r., riaditeľka hotela, SMER - sociálna demokracia

3. Karol Gurka, Ing.,46 r., prednosta mestského úradu, SMER - sociálna demokracia

4. Ján Holova, 52 r., technik, Krest'anskodemokratické6 hnutie

5. Pavol Kopecký, Ing., 40 r., vývojár internetových aplikácií, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

6. Jaroslav Maitner, Mgr., 42 r., vedúci oddelenia informatiky, nezávislý kandidát

7. Miroslava Müncnerová, Mgr., 38 r., učiteľka, nezávislá kandidátka

8. Martin Noga, 42 r., bankový pracovník, Sloboda a Solidarita, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kol1ár, ŠANCA

9. Marta Sabolová, PhDr., 62 r., riaditeľka, nezávislá kandidátka

10. Dominik Suchanovský, 28 r., strojný zámočník, nezávislý kandidát

11. Jaroslav Vaľo, PaedDr., 47 r., pedagóg, SPOLU - občianska demokracia

12. Anton Volák, 37 r., automechanik, Sloboda a Solidarita, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, ŠANCA

 

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

 

 

Volebný obvod č. 3

 

1. Milan Gacík, PhDr., 60 r., riaditeľ, SMER - sociálna demokracia

2. Veronika Havírová, Ing., 64 r., prednostka okresného úradu, Slovenská národná strana

3. Marek Hovaňák, Bc., 24 r., správca IT obce Štrba, nezávislý kandidát

4. Jozef Juhász, 45 r., ofsetový pracovník, nezávislý kandidát

5. Ivan Kotora, RNDr., 55 r., súkromný podnikateľ, SPOLU - občianska demokracia

6. Jozef Kuboši, Mgr,, 56 r., stavebný technik, Sloboda a Solidarita, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, ŠANCA

7. Eleonóra Levická, Ing., 59 r., štátny zamestnanec, Krest'anskodemokratické hnutie

8. Zuzana Luptáková. Bc., 36 r., samostatný radca, Slovenská národná strana

9. Jana Majorová Garstková, Mgr., 37 r., riadiaca pracovníčka, Sloboda a Solidarita, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, ŠANCA

10. Jozef Matia, Mgr., Bc., 35 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

11. Iveta Pavlíková, Mgr., 48 r., učiteľka ZŠ, nezávislá kandidátka

12. Matúš Polák, Ing.,32 r., finančný poradca, Sloboda a Solidarita, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, ŠANCA

13. Richard Rožár, 42 r., kuchár, MOST - HÍD

14. Tomáš Šimoňák, Mgr., 34 r., učiteľ, Krest'anskodemokratické hnutie

15. Vojtech Wagner, Ing., 50 r., zástupca riaditeľky, nezávislý kandidát

 

Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov.