V kežmarskom kine Iskra sa 13. decembra 2016 uskutoční 22. Cezhraničný Kongres Euroregiónu „Tatry“. Na ňom delegáti z poľskej i slovenskej strany prijmú nielen dôležité uznesenia, ale sa podrobne dozvedia i o činnosti a aktivitách združenia za posledný rok.

Prácu združenia od posledného kongresu, ktorý bol v poľskom Czarnom Dunajci, prednesú obidvaja predsedovia Rád združenia na poľskej i slovenskej strane. Delegáti budú  informovaní  o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s.r.o. i o strešnom projekte Zväzku Euroregión "Tatry" Programu Interreg V-A PL - SK 2014 - 2020. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou každého kongresu Euroregiónu Tatry je i vyhlásenie súťaže pre najlepšie spolupracujúce samosprávy združenia, tzv. Cena Petra Buriana. Určite zaujímavým bodom rokovania bude i informácia o cezhraničnej verejnej doprave na území euroregiónu, kde sa očakáva plodná diskusia.

 

Je nepochybné, že združenie, ktoré na slovenskej strane má 104 členov, dá tak ako vždy doposiaľ, opäť novú dimenziu do partnerstva cezhraničného zväzku a vytýči si nové ciele. Tie boli vždy nielen na prospech svojich členov, ale aj celého priľahlého územia, ktoré neustále zveľaďuje.