Takmer plný počet členov kultúrnej komisie sa zúčastnilo na rokovaní tohto poradného orgánu, ktoré sa uskutočnilo 2. marca 2017. Na komisii sa síce neschvaľovalo žiadne uznesenie, ale o zaujímavý priebeh, na komisii, nebola núdza.

Už schválená staronová riaditeľka kultúrneho strediska Gabriela Kantorková zhodnotila priebeh kultúrnych akcií, ktoré sa od začiatku kalendárneho roka uskutočnili, ale informovala členov komisie aj o podujatiach do konca júna 2017.

Predseda komisie Vojtech Wagner oboznámil členov komisie so žiadosťami o dotácie pre kultúrne kluby a organizácie. Celková suma, ktorá je pripravená na rozdelenie je 11 000 eur. Šesť členov komisie odporúča, aby sa daná suma, ktorú budú schvaľovať všetci poslanci na zastupiteľstve 16. 3. 2017, rozdelila takto:

Klub priateľov Magury 6500 €

Východoslovenské folklórne združenie 1700 €

OZ Goralik 1500 €

Gplus, Galéria u anjela 800 €

exTeatro – Hanáček 500 €

Rokovania kultúrnej komisie sa zúčastnili členovia Ing. Vojtech Wagner, Juraj Švedlár, Gertrúda Scholtzová, MUDr. Mgr. Jana Víznerová, Mgr. Milan Choma, Mgr. Gabriela Kantorková a hosť Ing. Karol Gurka.