Mesto Kežmarok sa hrdí, že je nielen historické, moderné a dynamické, ale i mesto transparentné a že mu ide predovšetkým o občana.

O tom, že sme mestom historickým nie je pochýb. S tou modernosťou a dynamickosťou by sa dalo polemizovať, ale najviac pokrivkávajú konštatovania, že sme mestom transparentným a že nám ide o občana.

No, s tou transparentnosťou už vieme ako to je, lebo podľa nezávislej inštitúcie sme v nej pod slovenským priemerom. A že nám ide o občana? Pozrime sa na možnosť prístupu občana do budov, kde sídlia oddelenia mestského úradu.

Ak dobre počítam, tak ten sídli v troch budovách. V radnici, v redute (obidva vchody) a na ulici dr. Alexandra 30. Ono je to možno aj dobre si to zapísať, lebo na mestskej stránke rozdelenie jednotlivých oddelení nenájdete. Ba tam nenájdete ani to, v ktorej budove sídli primátor. Privilégium, kde máte na webovej stránke jasne napísané, v ktorej budove sídli konkrétne oddelenie, majú iba tri, a to oddelenie výstavby, komunikácie a školstva. Nájdete tam aj sídlo hlavného kontrolóra, ale zvyšné oddelenia nemajú to šťastie, aby mali na webovej stránke jasne napísané svoje sídlo. Pritom ide až o ďalších šesť oddelení a ani primátor a prednosta nemajú pri sebe jasne uvedené svoje sídlo.

 

Úplná katastrofa je však v tom, ak sa pozrieme na situáciu ako občan, ktorý chce osobne niečo vybaviť na daných oddeleniach úradu. Stretol som sa totiž s občiankou, ktorá sa sťažovala na to, že kto to kedy videl toľko schodov vyjsť na úrad len preto, že sa chce niečo opýtať? Myslela tým na schody v redute, pritom nebolo isté či by tam príslušnú úradníčku vôbec našla. To by bolo hádam to rozhorčenie ešte štipľavejšie.

Nepríjemným faktom totiž je, že ani jedna budova, kde majú sídlo jednotlivé oddelenia mestského úradu, nie je bezbariérová. Niekde je potrebné vyjsť tri schody, niekde desať a niekde veru poriadny počet. Oddelenia úradu sú tak pre určitých občanov úplne neprístupné.

Zdá sa, že bezbariérovosť je všeobecne pre súčasné vedenie mesta poriadnym problémom. V tomto volebnom období sa nepodarilo urobiť bezbariérové vstupy na prechody pre chodcov, a to nielen na sídlisku Juh, ale ani na ulici gen. Štefánika či na Hradskej ceste.

Budova radnice pritom ponúka jednoduché riešenie na vyriešenie daného problému, aby sa občan dostal aspoň ku kancelárii prvého kontaktu. Stačilo by k zadnému vchodu budovy urobiť jednoduchý šikmý nájazd, mať tam samozrejme otvorený vstup a vec by bola vyriešená.

No, počkáme ako si s touto vecou poradí nová, resp. staronové vedenie mesta v budúcom volebnom období.

    

Fotografie: Žiadna z budov, kde sídlia oddelenia mestského úradu nemá bezbariérový prístup – radnica, reduta (vchod z kina, vchod od polície), dr. Alexandra 30. Všade sú nejaké schody.