Zmena na poste prednostu Okresného úradu v Kežmarku sa uskutočnila v štandardnom režime a v pokojnej atmosfére. Pri samotnom akte odovzdávania funkcie nechýbalo ani podanie si rúk bývalej prednostky úradu Veroniky Havírovej s novým prednostom Vladimírom Škárom, čo iba symbolizovalo nekonfliktný priebeh slávnostného aktu.

Pri výmene prednostu Okresného úradu v Kežmarku, ktorá sa uskutočnila 3. augusta 2020 na pôde okresného úradu, bol prítomný aj generálny riaditeľ sekcie Verejnej správy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky Adrián Jenčo, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Janka Majorová Garstková, zástupcovia koaličných politických strán na okresnej úrovni a vedúci odborov na  Okresnom úrade v Kežmarku.

Nový prednosta Okresného úradu v Kežmarku sa už pre Kežmarský informačný express vyjadril, že jeho prioritou vo funkcii bude zrealizovať obchvat mesta Kežmarok, pretože dopravnej infraštruktúre celého okresu by to veľmi pomohlo.

 

Slávnostné prejavy štátnych úradníkov (bývalá prednostka OÚ Veronika Havírová, generálny riaditeľ sekcie Verejnej správy Adrián Jenčo, nový prednosta OÚ Kežmarok Vladimír Škára)

S prianím všetkého dobrého zablahoželal novému prednostovi Adrián Jenčo

Podanie si rúk bývalej prednostky a nového prednostu

Ing. Vladimír Škára, nový prednosta Okresného úradu v Kežmarku

Vedúci jednotlivých odborov na Okresnom úrade v Kežmarku

Ing. Matúš Polák (zástupca strany Za ľudí), Ing. Ján Jenčo (generálny riaditeľ sekcie Verejnej správy na MV SR), Ing. Veronika Havírová (bývalá prednostka OÚ Kežmarok), Mgr. Jana Majorová Garstková (poslankyňa NR SR za OĽaNO), Martin Noga (zástupca hnutia SME RODINA), Ing. Vladimír Škára (nový prednosta OÚ Kežmarok)

 

Ing. Adrián Jenčo (Ministerstvo vnútra SR), Mgr. Jana Majorová Garstková (poslankyňa Národnej rady SR), Ing. Vladimír Škára (prednosta Okresného úradu Kežmarok)

 

Rozhovor s novým prednostom Okresného úradu v Kežmarku:

https://www.kkexpress.sk/mesto/na-funkciu-sa-nechystal-ale-chce-prispie%C5%A5-k-lep%C5%A1iemu-kurzu-spolo%C4%8Dnosti

 

Foto: Kežmarský informačný express