Milí priatelia, pred 4 rokmi, dňa 11. 11. o 11.11 hod. som spustil do sveta dve webové stránky Kežmarský informačný express (kkexpress.sk) a Kežmarský šport (kezmarskysport.sk).

Vtedy, pred štyrmi rokmi, to nebolo jednoduché, pretože po 50-tke sa stať nezamestnaným nie je jednoduché. Išiel som do veľkého rizika, stal som sa živnostníkom a vrhol som sa do neznámeho podnikateľského sveta. Dnes viem, že nebyť dobrých, dovtedy pre mňa neznámych ľudí, a najmä najbližšej rodiny, tak nebol by žiadny kkexpress či aktuálny Kežmarský šport. Podržali ma v neľahkej životnej situácii a dnes môže i kkexpress i Kežmarský šport žiť svojim nestranným životom, pretože ho neplatí žiadna politická strana, čo sa nedá povedať o iných médiách.

Webový portál Kežmarský informačný express bol zriadený s cieľom, aby sa informácie týkajúce sa mesta Kežmarok sústredili na jednom mieste. Tento svoj zámer som ale onedlho rozšíril na celý podtatranský región, pretože získané informácie mali v drvivej väčšine širší záber a ich dosah takmer vždy prekročil hranice mesta. Preto v súčasnosti poskytuje Kežmarský informačný express informácie z troch okresov – Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok.

Portál je denne aktualizovaný a mali by ste si na ňom nájsť spektrum informácií - od bežného spravodajstva, cez informácie o kultúrnych a spoločenských podujatiach, cestovnom ruchu, športe, ale aj informácie z policajného zápisníka. Zároveň portál ponúka spoluprácu všetkým, ktorým sa moja myšlienka spojiť všetky informácie na jedno miesto páči. Kto organizuje zaujímavé podujatie môže mi poslať informácie či plagát a zaujímavé podujatie či akcia môžu byť spropagované.

Na webe je minimum politiky, pretože som zástancom, že politika ľudí iba rozdeľuje. V nej ale verím ľuďom, ktorí napriek svojim chybám a dianiu okolo, presadzujú pozitívne hodnoty človeka, bojujú proti korupcii a snažia sa robiť politiku trochu inak, aj keď práve to „inak“ je tá správna cesta, ako tú politiku vlastne robiť. Ten, kto ešte i dnes verí niekomu z tých politikov, ktorí prispeli k tomu, že jedno desaťročie tu žili „naši ľudia“ a tí ostatní, určite nepatrí do okruhu môjho záujmu. Ja som mal to šťastie, že niekedy v meste Kežmarok boli aj nestranní primátori...

V rovnakom čase som otvoril aj svoj druhý informačný portál - Kežmarský šport. Kto sleduje už dlhšie moju prácu, ten už asi vie, že k športu mám veľmi blízko. Preto otvorenie tohto portálu je iba mojim splneným snom, ktorý som mal na mysli už pár rokov. Snažím sa zmapovať celé spektrum kežmarského športu. Keďže už 4 roky som na to sám, uvítam, ak mi niektoré informácie zo športu pošlete alebo ma na ne upozornite, lebo nemôžem byť všade. Nejde mi o komentáre, iba o základné fakty o športových výkonoch či výsledkoch našich športovcov.

Obidve stránky sú mojim produktom, no bez spolupráce s verejnosťou nikdy by neboli úspešné. Obidve stránky sú bezplatné, no uvítam hocijakú podporu.

Verím, že svojou malou službou som za tie štyri roky pomohol občanom k lepšej informovanosti o dianí a živote v našom regióne.

Snáď vás myšlienky Kežmarčana Pavla Humeníka nejako zvlášť nevyrušili a budete sa stále cítiť na jeho portáloch vždy príjemne. Prajem všetkým mojim čitateľom všetko dobré!