V pondelok 8. apríla 2019 sa o 18.00 hodine uskutočnilo v priestoroch cirkevnej školy na kežmarskom sídlisku Juh stretnutie vedenia mesta Kežmarok s občanmi.

Stretnutie zvolal primátor mesta Kežmarok, ktorý mal čerstvé správy ohľadom nekonečného sporu medzi mestom Kežmarok a obcou Ľubica ohľadom časti sídliska Juh.

 

Na stretnutie prišlo okolo 150 občanov Kežmarku. Primátor mesta vo svojom príhovore ozrejmil aktuálnu situáciu okolo sporu, že momentálne je daný spor na Krajskom súde. Pripomenul aj to, že občania sporného územia niekoľkokrát vyjadrili svoju vôľu byť Kežmarčanmi. Preto mesto pripravuje petíciu, aby túto vôľu mohli vyjadriť aj dnes, pretože o odkladnom účinku správnej žaloby rozhodoval súd na základe piatich listov vlastníctva a 12 vlastníkov, ale kde je vôľa ďalších desiatok listov vlastníctva a vyše tisícky vlastníkov?

Mesto urobí všetko pre to, aby najbližšie súdne pojednávanie bralo do úvahy aktuálny stav vôle občanov daného územia, ktorý nemôže nikto spochybniť.

 

Jedna zmena sa ale na stretnutí udiala. Už sa v rétorike párkrát objavilo viac slovných spojení „pre vás“ alebo „rozhodne sa o vás, kde budete patriť“. Určite na stretnutí s občanmi nebolo vhodné používať takéto vyjadrenia, keďže stretnutie bolo zvolané pre všetkých Kežmarčanov. Podobné vyjadrenia potom vzbudzujú dojem, akoby už to nebolo o nás, všetkých Kežmarčanoch, ale iba o tých, ktorí bývajú na spornom území. A to nie je pravda! V tomto by sme mali byť jednotní, lebo nemali by sme zabudnúť na to, že ak príde mesto o približne 4000 občanov, tak sa to finančne dotkne každého Kežmarčana! Aj toho ktorý býva na sídlisku Sever či v centre. A to je čistá pravda. Potom zabudnime na bohatý kultúrny či športový život. Všetko sa bude krátiť o štvrtinu.

 

Paradoxom je, že aj keď mesto momentálne oslovuje občanov ohľadom daného sporu, akoby sa zabudlo na predvolebné vyjadrenia primátora, aj na stretnutí s občanmi z 31. mája 2018, kde bolo konštatované, že daný spor je už vyriešený.

Vtedy sa presne konštatovalo toto: Viac ako dvadsaťsedem rokov sa mestu Kežmarok nedarilo problém uzavrieť. Trpeli tým kežmarskí Južania aj mesto Kežmarok, ktoré nemohlo svoj majetok na spornom území zveľaďovať. „Kežmarčania mi dali dôveru, aby som tento spor vyriešil. Som naozaj rád, že sa veci po rokoch pohli správnym smerom. Môžem prehlásiť, že obyvatelia sídliska Juh ostávajú naďalej Kežmarčanmi.“ Viac tu: https://www.kezmarok.sk/oznamy/dvadsatsedemrocny-spor-vyrieseny-juzania-ostavaju-kezmarcanmi/mid/324984/md0/1/md1/2020/md2/145/.html

Možno i preto občania sú momentálne zmätení, že opäť sa musia obávať toho, že sa stanú občanmi inej obce.

 

Okrem vyššie spomenutých zvláštností zachytil Kežmarský informačný express na aprílovom stretnutí s občanmi ešte jednu zvláštnosť. Prvýkrát sa totiž objavil v rétorike primátora mesta nový prvok. Jeho veta: „Ja som tu ešte tri roky, vy tu budete žiť desaťročia“, totiž veľmi veľa naznačuje...

 

My, občania Kežmarku, napriek všetkým sľubom či konštatovaniam veríme, že stále budeme Kežmarčanmi. No musíme byť zároveň pripravení na všetko. Životné skúsenosti nepustia. Niekedy sa totiž stáva aj to, že po medových motúzoch popod fúz zrazu „naši“ ľudia odídu a občan sa zrazu objaví pred holou skutočnosťou, že naletel, lebo: „Po mne potopa“. Vo všetkom.

 

Snáď sa ešte stretneme, ale v lepších časoch!