V sobotu 29. októbra 2022 sa uskutočnia od 7.00 do 20.00 hod. voľby do orgánov samosprávy obcí 2022.

Mesto Kežmarok vytvorilo tri volebné obvody – Sever, Stred a Juh.

Na primátora Kežmarku kandidovali piati kandidáti, jeden sa už vzdal v prospech ďalšieho.

Na poslancov kandiduje spolu 55 kandidátov, z ktorých zvolíme 18 poslancov mestského zastupiteľstva. Vo volebnom obvode Sever sa volí 5 kandidátov, vo volebnom obvode Stred sa volí 6 kandidátov a vo volebnom obvode Juh sa volí 7 kandidátov na poslancov. Môžeme zakrúžkovať i menší počet kandidátov, ale viac určite nie, vtedy by bol volebný lístok neplatný.

V meste Kežmarok je vytvorených 12 okrskov, v ktorých môžu občania voliť. V prvých štyroch volia občania kandidátov za Sever, v okrskoch 5 až 8 volia občania kandidátov za Stred a v posledných štyroch volia občania kandidátov za volebný obvod Juh.

Volebný hlas je platný, ak zakrúžkujeme volebné číslo kandidáta.

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV  NA PRIMÁTORA MESTA KEŽMAROK:

Poradové číslo, meno, priezvisko , titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Pavol Fejerčák, Ing., 61 r., vedúci strediska, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 2. Ján Ferenčák, PhDr., Mgr., MBA, 48 r., primátor mesta, HLAS – sociálna demokracia, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 3. Karol Gurka, Ing., 50 r., podnikateľ, nezávislý kandidát (vzdal sa kandidatúry v prospech Pavla Fejerčáka)
 4. Tomáš Šimoňák, Mgr., 38 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie
 5. Vladimír Škára, Ing., 60 r., prednosta, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV  NA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KEŽMARKU:

 

Volebný obvod č. 1 – Sever

Poradové číslo, meno, priezvisko 2), titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany 3)

 1. Karol Baránek, MVDr., 57 r., veterinárny lekár, nezávislý kandidát
 2. Miriam Dernerová, PaedDr., 46 r., pedagogická zamestnankyňa, HLAS-sociálna demokracia
 3. Pavol Ištok, Mgr., 49 r., štátny zamestnanec, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ
 4. Ondrej Jankura, Mgr., 47 r., odborný lesný hospodár, SMER-sociálna demokracia
 5. Anna Jurgovianová, Mgr., 54 r., riaditeľka súkromnej strednej školy, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Gabriela Karabinošová, Mgr., 41. r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka
 7. Filip Kormoš, Ing., 33 r., ekonóm, nezávislý kandidát
 8. Ľuboslav Kovalský, Mgr., 50 r., riaditeľ veľkoobchodu, nezávislý kandidát
 9. Ján Nahalka, 40 r., podnikateľ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ
 10. Miroslav Perignáth, Ing., 62 r., koordinátor regionálneho rozvoja, Kresťanskodemokratické hnutie
 11. Katarína Točeková, 46 r., SZČO, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 12. Denis Vojtičko, 22 r., SZČO, nezávislý kandidát
 13. Andrej Zreľak, PhDr., 32 r., vedúci odboru okresného úradu, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode č. 1 – Sever sa volia 5 poslanci.

 

Volebný obvod č. 2 – Stred

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Miroslav Babič, 46 r., živnostník, SME RODINA
 2. Nikoleta Celarová, Mgr., 39 r., hokejová rozhodkyňa, právnička, HLAS-sociálna demokracia
 3. Michal Gaborčík, Mgr., 50 r., učiteľ, živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
 4. Janka Gantnerová, Ing., 63 r., riaditeľka hotela, SMER-sociálna demokracia
 5. Martin Griglák, 45 r., konateľ, nezávislý kandidát
 6. Veronika Havírová, Ing., 68 r., office manažérka, Slovenská národná strana
 7. Ladislav Jendrejčák, , 57 r., majster odborného výcviku, Kresťanskodemokratické hnutie
 8. Anna Kalafutová, Ing., 26 r., študentka, živnostníčka, Kresťanskodemokratické hnutie
 9. Gregor Kuffa, MVDr., 29 r., veterinárny lekár, ŽIVOT- NÁRODNÁ STRANA
 10. Jaroslav Maitner, Mgr., 46 r., vedúci zamestnanec, nezávislý kandidát
 11. Martin Noga, 46 r., bankový poradca, SME RODINA
 12. Loránt Paugsch, Mgr., 34 r., podnikateľ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ
 13. Rastislav Polák, Ing., 47 r., riaditeľ, nezávislý kandidát
 14. Roman Porubän, Mgr., 48 r., farár, Kresťanskodemokratické hnutie
 15. Zuzana Rumlová, Ing., 61 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie
 16. Marta Sabolová, PhDr., 66 r., dôchodkyňa, HLAS-sociálna demokracia
 17. Katarína Šišková, 49 r., banková pracovníčka, nezávislá kandidátka
 18. Juraj Švedlár, 67 r., vedúci súboru, SMER-sociálna demokracia
 19. Jaroslav Vaľo, PaedDr., 51 r., prednosta obecného úradu, Občianski demokrati Slovenska
 20. Ján Zakucia, Ing., 34 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode č. 2 – Stred sa volia 6 poslanci.

 

Volebný obvod č. 3 – Juh

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Jaroslav Božoň, Mgr., 39 r., učiteľ, nezávislý kandidát
 2. Stanislav Čajka, 67 r., dôchodca, živnostník, nezávislý kandidát
 3. Pavol Fejerčák, Ing., 61 r., vedúci strediska, nezávislý kandidát
 4. Milan Glevaňák, 33 r., športovec, športový tréner, športový manažér, nezávislý kandidát
 5. Marek Hovaňák, Mgr., 28 r., správca IT, nezávislý kandidát
 6. Anton Hric, 40 r., podnikateľ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ
 7. Ján Jedinák, Ing., 31 r., IT architekt, asistent poslanca národnej rady, SME RODINA
 8. Jozef Juhász, 49 r., ofsetový pracovník, nezávislý kandidát
 9. Igor Kredátus, PhDr., 60 r., štátny zamestnanec, vedúci oddelenia, nezávislý kandidát
 10. Jozef Kuboši, Mgr., 60 r., pracovník sociálneho odboru, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ
 11. Eleonóra Levická, Ing., 63 r., dôchodkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
 12. Ľubomír Lizák, Ing., 60 r., pracovník v cestovnom ruchu, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 13. Jana Majorová Garstková, Mgr., 41 r., poslankyňa národnej rady, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ
 14. Jozef Matia, Mgr., Bc., 39 r., viceprimátor mesta, SMER-sociálna demokracia
 15. Daniel Mištík, PhDr., 30 r., manažér, HLAS-sociálna demokracia
 16. Pavol Ničpan, 41 r., živnostník, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
 17. Iveta Pavlíková, Mgr., 52 r., učiteľka ZŠ, nezávislá kandidátka
 18. Matúš Polák, Ing., 36 r., podnikateľ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ
 19. Eva Raffajová, PaedDr., 56 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
 20. Tomáš Šimoňák, Mgr., 38 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie
 21. Lucia Ullrich, Mgr., 44 r., učiteľka, riaditeľka základnej školy, nezávislá kandidátka
 22. Vojtech Wagner, Ing., 54 r., riaditeľ školy, nezávislý kandidát

 Vo volebnom obvode č. 3 – Juh sa volia 7 poslanci.

 

Zdroj: kezmarok.sk