Polícia v spolupráci s Dopravným úradom vykonala 17. mája 2017 v Pieninách na rieke Dunajec preventívno-bezpečnostnú akciu  zameranú na prevenciu porušovania povinnosti vedenia malých plavidiel.

V prístavisku pltí v katastri obce Lesnica vykonávali ľubovnianski policajti kontrolu na prítomnosť alkoholu v dychu pltníkov plaviacich sa s turistami po rieke Dunajec.

Inšpektori Dopravného úradu – Divízie vnútrozemskej plavby - Odboru štátneho odborného dozoru Košice kontrolovali ich ďalšie povinnosti vyplývajúce im zo zákona o vnútrozemskej plavbe, napríklad prekročenia stanoveného počtu miest na pltiach, doklady potrebné na vedenie plte.

Celkovo bolo skontrolovaných 21 pltí a 42 pltníkov. Alkohol nebol zistený u žiadneho z nich. Jeden pltník nemal preukaz vodcu malého plavidla. Tento priestupok riešili na mieste inšpektori dopravného úradu.

Turisti sa teda môžu na pltníkov na Dunajci spoľahnúť a bez obáv s nimi sadnúť na plte.

 

Zdroj a foto: krpz