Počas jesene pracovníci Pieninského národného parku začali opätovné čistenie skalných sutí od náletových drevín. Tie svojim rastom vytláčajú z lokalít pôvodné, vzácne druhy rastlín a živočíchov.

Náletové dreviny tu svojim rastom potláčajú rastliny citlivé na zatienenie, spomaľujú pohyb sutí a tým aj ich samo obnovovanie. Bohato zastúpená flóra prirodzene vytvára priaznivé životné podmienky hlavne pre množstvo bezstavovcov. Teda ak sa tunajšie sute dostanú do nepriaznivého stavu, nepriaznivo sa zmenia aj ďalšie zložky bioty. Preto manažmentové opatrenia, ktoré smerujú k zlepšeniu stavu skalných sutí osožia aj populácii jasoňa červenookého a ďalším živočíchom a rastlinám, napríklad aj vzácnej chryzantéme pieninskej.

Výrubom sa postupne odstraňuje lieska obyčajná, slivka trnková a už aj agát biely, ktorý sa v Pieninách začal šíriť v posledných troch rokoch.  

Pri výreze krovín pomohol Milan Ružík, člen stráže prírody a Klubu priateľov PIENAP-u. Pri ohadzovaní vyrezaných krovín na kopy prišli na pomoc aj  pracovníčky firmy Hengstler s.r.o., ktoré odviedli skvelú prácu, za čo im je potrebné poďakovať.

Bez manažmentových opatrení by z Pienin vymizli pieninské symboly ako je bezpochyby jasoň červenooký, či chryzantéma pieninská. Touto cestou je potrebné poďakovať aj vedeniu zariadenia Chata Pieniny, kde sponzorsky pripravili chutný guľáš pre všetky pomocníčky. Ďakujeme.

 

Zdroj: pienap.sk

Autori foto: V. Kĺč, V. Kĺčová Kunštárová, M. Malatinová.