Dňa 20. januára 2022 v dopoludňajších hodinách sa na Mestskom úrade v Spišskej Belej uskutočnil slávnostný akt za účelom odovzdania ďakovných listov a odznakov zo strany Ministra vnútra Ing. Romana Mikulca, MSc. a Okresného úradu Kežmarok v súvislosti s prvou vlnou pandémie COVID -19.

Odznaky a ďakovné listy  si prevzali primátori a starostovia miest a obcí z rúk prednostu Okresného úradu v Kežmarku Ing. Vladimíra Škáru a vedúceho odboru krízového riadenia Okresného úradu Kežmarok Ing. Mariána Trembáča.

Na odovzdávanie v priestoroch Mestského úradu mesta Spišská Belá boli pozvaní ocenení okrsku Spišská Belá. Rovnaké ocenenie je na základe Personálneho rozkazu Ministra vnútra udelené aj v okrskoch Spišská Stará Ves a Kežmarok.

Vo svojich príhovoroch Ing. Škára a Ing. Trembáč nešetrili slovami vďaky za pomoc v boji s epidémiou COVID – 19. Vzhľadom k tomu, že ocenenie sa udeľovalo s odstupom času ešte za činnosť v roku 2020, boli spomenuté neisté časy, veľké neznámo a rovnako aj neistota pri všetkých prijímaných rozhodnutiach. Nikto nebol pripravený na to, čo nastalo. Poďakovali za disciplínu a promptné riešenia. Primátori a starostovia museli zabezpečiť organizovanie dvoch kôl celoplošného testovania. Dohliadali na fungovanie samospráv za podmienok mimoriadnej situácie a núdzového stavu. I napriek mnohým nejasnostiam a otázkam, ktoré sa objavovali prakticky z hodiny na hodinu dokázali reprezentanti samospráv riešiť a aplikovať všetky výzvy, ktoré táto zložitá doba uplynulých rokov priniesla.

Po príhovoroch nasledoval samotný akt odovzdávania a podpis pamätnej knihy.

Ocenené osobnosti:

 • Spišská Belá: Jozef Kuna, Mgr. Ľubomír German
 • Bušovce: Daniel Jurek
 • Holumnica: Bc. Jana Tureková
 • Ihľany: Ján Turek
 • Jurské: Zuzana Molčanyová
 • Krížová Ves: Jozef Grivalský
 • Lendak: Pavel Hudáček
 • Podhorany: Jozef Oračko
 • Slovenská Ves: Stanislav Gallik
 • Toporec: Gustáv Pompa
 • Vojňany: Marián Gaborčík
 • Výborná: Ing. Viera Strelová

Podujatie sa uskutočnilo pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení v zmysle aktuálnych vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.

  

  

  

  

 

Zdroj a foto: spisskabela.sk