V dňoch 31. máj – 2. jún 2019 sa uskutoční na rôznych miestach mesta Stará Ľubovňa Komunitný festival súčasného divadla a umenia UM UM.

Festival UM UM sa už po siedmykrát odohráva v meste Stará Ľubovňa. V súčasnosti je dramaturgia celého multižánrového festivalu postavená na skúmaní možností prepojenia súčasného umenia s históriou a tradíciami multietnického regiónu Horný Spiš, predovšetkým Starej Ľubovne, a jej okolia. Témou tohtoročného festivalu je – Rómovia, Slováci a Stará Ľubovňa.

UM UM festival vznikol ako nezávislý projekt skupiny mladých vynárajúcich sa umelcov, ktorí sa rozhodli priniesť súčasné umenie do svojho rodného regiónu, ktorý je situovaný na periférii Slovenska, ďaleko od väčších kultúrnych centier. UM UM existuje vďaka nasadeniu, času a dobrovoľníckej komunitnej činnosti mnohých ľudí, vďaka podpore mesta, pomoci obyvateľov a viacerých lokálnych kultúrnych inštitúcií,  vďaka národným nadáciám a fondom, a predovšetkým vďaka samotným organizátorom, umelcom, odborníkom a kultúrnym kritikom, ktorí sa festivalu zúčastňujú, vedú dialóg s lokálnou komunitou a prispievajú tak k rozvoju miestnej kultúry, ako i k rozvoju súčasného umenia.

 

Zdroj: umumfestival.com