Stredná umelecká škola Kežmarok a Mestské kultúrne stredisko Kežmarok pozývajú širokú verejnosť na výstavu víťazných výtvarných a fotografických prác MOJE (NE)ISTOTY 2019.

Výstava sa uskutoční vo Výstavnej sieni Barónka, Hlavné námestie 46, Kežmarok od 1. 3. 2019 do 29. 3. 2019.

Poslaním súťaže je vyhľadávanie talentovaných žiakov v oblasti výtvarnej tvorby, podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. Súťaž je prehliadkou výtvarnej tvorivosti žiakov II. stupňa základných škôl, žiakov základných umeleckých škôl a žiakov stredných škôl.

Motto ročníka 2019: „...a zajtra vyjde slnko a zohreje mi tvár...“

Vstupné: dospelí: 0,60 €, dôchodcovia a deti: 0,30 €, organizované skupiny: 0,20 € / osoba.

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE: 

A1 Základné školy – deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

B1 Základné umelecké školy – deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

C1 Stredné školy – kresba, maľba, kombinované techniky

C2 Stredné školy – fotografia

 

Výstavná sieň Barónka je otvorená v pracovných dňoch (pondelok – piatok) od 9.00 - 12.00 a 13.00 -  17.00 hod.