V sobotu 18. mája 2024 sa v Kežmarskom hrade uskutočnia prednášky a nočné prehliadky hradu v rámci celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií.

Prednášky začínajú o 18.00 s témami Významné tatranské archeologické lokality európskeho významu, Pamätihodnosti z čias panovania cisára Žigmunda očami nemeckého kupca Windeckého a komentovaná prehliadka reinštalovanej expozície, ktorá je venovaná 19. a 20. Storočiu v okrese Kežmarok.

Nočné prehliadky začínajú o 20.00 pri svetlách sviečok a lampášov!

Podujatie je určite zaujímavé a netradičné, takže odporúčame si rezervácie, najmä na nočné prehliadky, objednať včas dopredu.

 

Program podujatia Noc múzeí a galérií v Kežmarku:

Prednášky

18:00 PhDr. Marián Soják, PhD. - Významné tatranské archeologické lokality európskeho významu

19:00 PD Dr. phil. habil. Mária Papsonová – Pamätihodnosti z čias panovania cisára Žigmunda očami nemeckého kupca Windeckeho

19:00, 20:00, 21:00 Mgr. Vladimír Ševc – Komentovaná prehliadka reinštalovanej expozície v priestoroch hradu venovanej 19. a 20. storočiu v okrese Kežmarok.

 

Nočné prehliadky hradu pri svetle sviečok a lampášov o 20:00, 20:30 a 21:00!

Vstupné na prehliadky hradu:

Dospelí: 5 €

Zľavnené vstupné: 2,50 €

Rezervácie večerných prehliadok tel.: 0918 742 726.

 

Zdroj: Múzeum v Kežmarku