V piatok 29. marca 2019 sa v spoločenskej knižnici Mestskej knižnici v Kežmarku uskutoční videoprezentácia dvoch významných matematikov našej histórie.

Videoprezentáciu o Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi a Ottovi Baltazárovi Petzvalovi uvedie kežmarský nadšenec histórie Milan Choma, ktorý v nej oboznámi návštevníkov o nových poznatkoch z ich života a diela.

Podujatie sa začína o 15.15 hod. a uskutoční sa v rámci 750. výročia prvej písomnej zmienky o Kežmarku.