Už 52. ročník súťaže v prednese poézie a prózy žien a dievčat Vansovej Lomnička sa uskutoční v Kežmarku 26. februára 2019.

O 14.00 hodine sa v budove Mestskej knižnice, na Hlavnom námestí 64 v Kežmarku začína okresné kolo najlepších recitátoriek okresu.

Kategórie: 16 – 25 rokov poézia a próza, nad 25 rokov poézia a próza, vlastná tvorba (len regionálne kolo). Porota rozhoduje o postupujúcich do krajského kola.

Podmienky súťaže je ovládanie textu naspamäť v rozsahu 3 – 6 minút. Najmladšie recitátorky môžu mať 16 rokov, pričom jedna recitátorka môže súťažiť vo viacerých kategóriách.

Organizátormi podujatia sú Únia žien Slovenska a Mestské kultúrne stredisko Kežmarok.