Vo výstavnej sieni múzea si môžete od 17. decembra 2018 pozrieť výstavu fotografií Miloša Greisela. Výstava potrvá do 2. februára 2019.

Výstavu fotografií Miloša Greisela tvoria fotografie banských diel, prírodných scenérií a architektúry vo svete.

Kamenné výstuže v štôlňach v tvare lomených oblúkov, ktoré akoby súťažili s krásou gotických chrámových stavieb na povrchu. Architektúra týchto banských priestorov, odraz svetla na kamenných stenách štôlní alebo na hladine vody, ktorá neodmysliteľne patrí k baniam, zabudnuté artefakty ľudskej činnosti – torzá koľajníc, vozíkov, náradia v temnote v jeho fotografiách ožívajú. Diváka doslova vťahujú do deja banského sveta a vyvolávajú pocit, že baníci len pred chvíľou vyfárali, hoci nás delia storočia.

"Protikladom k banskému podzemiu je nekonečný priestor prírody, ktorý od mladosti obdivuje a objavuje na mnohých kontinentoch zemegule. Horolezecké skúsenosti mu dovoľujú pohybovať sa medzi skalnými útvarmi a sopkami vo výškach, zdolávať náročný treking. Čo však nemôže pri tom chýbať? Fotoaparát!" uviedla o autorovi výstavy jej kurátorka Dana Rosová.

Pre jedinečnosť v jeho fotografickej tvorbe, citlivý prístup s úctou k tým, ktorí to v ťažkých podmienkach vytvorili, sa Miloš Greisel podľa nej radí do veľmi úzkeho okruhu fotografov v tejto tematickej oblasti. Vystavuje od roku 2008 a publikuje svoje autorské fotografie v rôznych publikáciách.

Miloš Greisel je vyštudovaný geológ a baník. Pracoval 22 rokov pre Uránový prieskum v Spišskej Novej Vsi, preto dôverne pozná banské lokality na Spiši. Od roku 2008 zdokumentoval vyše 210 banských diel. S fotoaparátom v ruke zachytáva banské podzemie – výtvory ľudskej práce.

Výstava je otvorená v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod.