Klavírny recitál Ladislava Fančoviča, ktorý sa uskutoční v rámci Kežmarskej hudobnej jari bude v stredu 15. mája 2019 o 18.30 h v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku.

Kto je Ladislav Fančovič? Štúdium hudby ukončil na konzervatóriu v Bratislave s titulom „Najlepší absolvent roka“. Vo svojom štúdiu pokračoval na Akadémii múzických umení v Prahe, Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde svoje doktorandské štúdium ukončil v roku 2010. Viackrát sa stal finalistom a laureátom domácich a medzinárodných klavírnych súťaží a často vystupuje ako sólista renomovaných domácich aj zahraničných orchestrov.

Popri sólistickej a komornej činnosti vo vážnej hudbe sa aktívne venuje aj jazzu. Pôsobí ako klavirista v orchestri Bratislava Hot Serenaders a v roku 2011 založil swingový orchester FATS JAZZ BAND. Tento swing-band hrá originálne aranžmány 30-tych a 40-tych rokov minulého storčia v pôvodnom nástrojovom zložení a na originálnych hudobných nástrojoch. Fančovič pre Fats Jazz Band píše aranžmány formou transkripcie (odpočutím a následným notovým zápisom) z originálnych dobových nahrávok.

V roku 2014 založil saxofónové kvareteo SAXOPHONE SYNCOPATORS, v ktorom oživuje starý ragtime ale i klasickú hudbu napísanú pre toto ojedinelé hudobné zoskupenie a v ktorom s prezentuje ako saxofonista.

Ladislav Fančovič vydal pre vydavateľstvá Diskant, Pavlík Records, Slovak Radio Records a Hudobné Centrum viac než 18 CD nosičov.