Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa je vo výstavnej sieni kežmarského múzea vystavená výstava Kežmarok v období prvej Československej republiky.

Výstava sa realizuje pri príležitosti okrúhleho 100. výročia založenia prvej Československej republiky na konci októbra 1918. Poukazuje na udalosti, ktoré sa v rokoch 1918 - 1938 odohrávali v Kežmarku. Výstava priblíži tú časť regionálnej histórie, ktorá nie je príliš známa.

Nosným elementom sú originálne exponáty, výhradne zo zbierkového fondu Múzea v Kežmarku. Prvá Československá republika dala základ mnohému dedičstvu, z ktorého čerpáme i v súčasnosti...

 

Výstava potrvá od 12. septembra 2018 do 30. novembra 2018.

Je otvorená od utorka do piatku od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod.

Výstavná sieň kežmarského múzea je na ulici dr. Alexandra 11.