V grécko-katolíckom chráme v Kežmarku sa v nedeľu 1. decembra 2019 o 17.00 h uskutoční prvý z piatich adventných koncertov.

Koncerty budú v adventnom čase zorganizované na piatich rôznych miestach:

1. 12. v grécko-katolíckom chráme v Kežmarku;

8. 12. v auditóriu kežmarského lýcea;

15. 12. v Mariánskom kostole v Kežmarku a v evanjelickom kostole v Ľubici,

22. 12. v baptistickej modlitebni v Kežmarku.

 

Vstupné na koncerty je dobrovoľné.