Kto chce vidieť aké boli svadobné zvyky a obyčaje na Spiši a u Goralov, ten nech v sobotu popoludní príde do Svitu na podujatie Antológia folklóru.

Si folklorista, etnograf, choreograf, metodik tanca – osvetár, či milovník folklóru ? Východoslovenské folklórne združenie (VSFZ) Ti ponúka jedinečnú možnosť byť prítomný na niekoľkých svadbách naraz.

V sobotu 17. novembra 2018 o 14.00 h v Dome kultúry vo Svite bude v poradí už 16. Antológia folklóru, z toho tretia na „svadobnú tému“ (prvá v r. 1985 mapovala svadby južných regiónov Východného Slovenska, druhá v r. 2001 stredných regiónov a táto tretia v r. 2018 viac menej severných regiónov – horného Spiša, Goralskej oblasti a susediaceho Liptova).

Cieľom Antológie je prezentovať tému s priblížením sa k jej autentickej podobe (inscenovanú folklórnymi skupinami) a porovnať ju so štylizovanými prejavmi v choreografiách folklórnych súborov. Bude zaznamenaná a publikovaná na DVD nosiči, aby slúžila aj ďalším generáciám.

V programe vo Svite bude účinkovať so svojimi svadobnými zvykmi a obyčajami 9 kolektívov, z toho 6 folklórnych skupín: Folkmarčanka 2 – z Veľkého Folkmara, Taľar – z Novej Ľubovne, Kicora – z Lendaku, Harihovčan – z Harichoviec, skupiny z Batizoviec a Vernára, ale aj 3 kolektívy so štylizovaným scénickým prejavom: Vagonár Stará škola – z Popradu, Jánošík Senior – zo Svitu a Magurák – z Kežmarku.

Na celom svete nenájdeš dve rovnaké svadby – svadba má nekonečné množstvo podôb. Aj autorsky popísané svadby sú len jedny z množstva, ktoré autor mohol vidieť alebo zažiť. Dnes sa už mnohé významné a veľmi podstatné rituály minulých svadieb nevyskytujú. Možno aj to, čo uvidíš na Antológii 2018, by si už o pár rokov vidieť nemusel.

Na svoju svadbu Ťa preto pozývajú:

 ženísi a nevesty: braldian a bralta – braldigant a bralta – mlodi a mlodo – braldigan a bralta

– brajdiger a brauta – mladi zjať a mladucha – bravdian a brafta – mlodi pon a nevjasta

 ich rodičia: rodiče – rodičove – oťec, mať, ojcove, svadobni ocec, svadobna mac

 a ich družbovia, družičky a starostovia: starši družba – starša družička, perši družba – perša

družička, druzba – drustka, prvi družba – prva družička, druzba – druzka, pjyrsi druzba –

pjyrsa druzicka, starejši, starosta

 ponúkať budú svadobné pečivo: „vertan“ a „rozhaňaňik“ (svadobné koláče)

Si pozvaný medzi svadobných hostí, s tým rozdielom, že nebudeš musieť neveste nič platiť ani jej

prinášať nejaké dary. Darom jej bude Tvoja účasť.

 

 

Zdroj: Východoslovenské folklórne združenie