V rámci Divadelných fašiang si pre vás Rádobydivadlo Klapý ČR pripravilo dielo titana literatúry Maxima Gorkého – Vassa.

Predstavenie sa uskutoční v divadelnej sále v Spišskej Sobote v nedeľu 16. februára 2020 o 18.00 hod.

Patriarcha umiera a jeho smrť znamená koniec rodinného podniku. Jeho žena Vassa sa proti zániku vzpiera všetkými silami a pokúša sa s vypočítavým zmyslom pre rodinu zachrániť firmu pred bankrotom. Intriguje, klame a bojuje pre vec, ktorá sa zdá byť stratená, a svoje jednanie ospravedlňuje právom matky. Všetci naokolo si taktiež brúsia zuby na dedičský podiel. Vassa, ktorá si je istá svojou mocou, ide za svojim cieľom aj cez mŕtvoly.

 

Vstupenky si zakúpite:

u Vlada Benka – 0903 825 050,

v Mestskej informačnej kancelárii Poprad.

 

Zdroj: mik poprad