Hosťami výstavy a multižánrového umeleckého projektu sú 19. 3. 2019 o 17.00 hod. Ľubomír Feldek, Katarína Feldeková a Richard Šimurka.

Výstava SYNTÉZIA MIESTA A MIEST, Anna Ondrušeková /1959/ v Tatranskej galérii 1997 – 2019 bude otvorená od 19. 3. 2019 do 23. 4. 2019.

Multižánrový umelecký projekt predstavujúci známych slovenských a zahraničných umelcov (Francúzsko, Slovensko, Česko) s cieľom hlbšieho poznania schopností ľudí žiť a tvoriť v určitom prostredí, v určitom meste a mieste.

Súčasná zložitá doba v nás vyvoláva pocit chaosu, beznádeje, a aj preto je potrebné hľadať a nájsť určitú rovnováhu, k čomu nám často napomáha umenie. Synestézia je aj schopnosť vytvoriť harmóniu a rovnováhu v rozmanitých a niekedy aj protichodných podnetoch na diváka. Týmto projektom chceme diváka a návštevníka vtiahnuť do vizualizácie počutého a počutia videného. Projekt trvajúci takmer dva mesiace (19.3. – 17.5.2019) zahŕňa dve výstavy z oblasti súčasnej architektúry a fotografie, koncerty, vizualizáciu poézie, divadelné predstavenie a literárne večery.

Kurátori výstavy: Ing. arch. Tadeáš Goryczka, PhDr. Ľudovít Petránsky