V dňoch 24. - 26. mája 2019 sa od 9.00 hod. uskutoční v Spišskom Podhradí, v Spišskej kapitule ekumenický festival pod názvom Spišský Jeruzalem.

Bohatá história, fauna a flóra lokality Spišského Jeruzalema ponúka priestor na meditáciu a kultúrno-duchovné aktivity, ktoré návštevníkom predstavíme počas 7. ročníka festivalu Spišský Jeruzalem. Priestor Spišskej Kapituly a okolie, ako aj mesto Spišské Podhradie počas troch dní ponúkne pútnikom množstvo aktivít, v rámci ktorých budú mať možnosť spoznať historickú pamiatku, barokový komplex kalvárie typu Jeruzalem.

Ekumenický rozmer festivalu prinesie paletu zaujímavých aktivít pre všetky vekové kategórie. Silným zážitkom pre pútnikov bude divadelné stvárnenie živej krížovej cesty. Meditačný program bude viesť Katolícke spoločenstvo Dvaja-traja v Kristovi.

Program:

 • 24. 05. 2019
  9.00 hod. a 10.00 hod – Cirkus Pinka,
  10.00 hod. – aktivity v Synagóge,
  11.00 hod. – prehliadka mlyna v Spišskom Podhradí,
  11.30 hod. – aktivity v Synagóge,
  16.00 hod. – pobožnosť krížovej cesty v Spišskom Jeruzaleme,
  18.00 hod. – slávnostné otvorenie festivalu Spišský Jeruzalem.
 • 25. 05. 2019
  9.30 hod. – modlitba sv. ruženca v Spišskom Jeruzaleme,
  10.00 hod. – pútnická sv. omša,
  13.30 hod. – spev sa nesie k výšinám,
  14.30 hod. – živá krížová cesta,
  16.30 hod. – Art-Photo-Video Spišského Jeruzalema,
  17.00 hod. – mozaika momentov,
  18.00 hod. – piesne z obce Šarišského Jastrabia,
  19.00 hod. – Matúš Lányi,
  20.30 hod. – “V Božej Blízkosti”.
 • 26. 05. 2019
  9.00 hod. – slávnostná sv. omša,
  13.00 hod. – “Spievaj Pánovi, duša spievaj”,
  14.00 hod. – živý plameň lásky,
  15.00 hod. – zmierenie,
  16.30 hod. -prišla som Vám zaspievať,
  17.00 hod. – ARIE ANTICHE,
  18.00 hod. – záver festivalu Spišský Jeruzalem,

Pre deti sú pripravené rôzne hry, tvorivé dielne a novinkou je terénna hra po Spišskom Jeruzaleme „Pas detského pútnika“, pod taktovkou skautov. Zaujímavosťou bude sokoliarska skupina, pozorovanie slnka a Spišský Jeruzalem z konského povozu. Obľúbenou tradíciou festivalu, ktorá nebude chýbať ani tentokrát je razenie medailónu pútnika.