Štátne lesy TANAP-u sa aj tento rok zapoja do celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií.

Na návštevníkov Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici čakajú nielen bezplatné prehliadky muzeálnych expozícií, ale i prezentácie výskumnej činnosti či filmové novinky.

Podujatie sa uskutoční 18. mája 2019 v Múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici od 15.00 hod.